Kundcase & kunder

Några utvalda kundcase

 

Kund: Beridna Högvakten

Case: Ledarskapsprofilering & ökad varumärkeskännedom

 

Kund: Evolan

Case: Lansering av läkemedel och digitalt pressmöte

 


Kund: ICA Gruppen

Case: Rådgivning i samband med börsnotering

Kund: Acconeer

Case: Börsnotering


Kund: Parmaco

Case: Extern kommunikationsavdelning

 

Case: Filmer

Kunder: Parmaco/Klaravik/JonDeTech

 


Kund: Philips

Case: Vända opinionen och göra juicer hälsosamma

Kund: Fingerprint Cards

Case: Kommunikation i en extrem tillväxtfas


Kund: Tukan Förlag

Case: Boklansering - "Tala inför folk: så bemästrar du din scenskräck"

Kund: Fabege AB

Case: Ökat genomslag för Investor Relations genom sociala medier


Kund: Svenska Prematurförbundet och Philips Avent

Case: Kampanjen Donera bröstmjölk

Kund: Klaravik

Case: Skapa och bygga kundrelationer med

nyhetsbrev


 

Några av våra nuvarande och tidigare kunder

 

Våra kunder är såväl globala företag som mindre bolag, organisationer och startups.

Zwipe, kund, investor relations, biometriska betalkort
Evolan, melatonin, lansering, PR
IR, Investor Relations

Investor Relations; Edvince AB, Stroke
Coegin Pharma, NGM, Nordic Growth Market, Memorandum, Investor Relations
Beridna Högvakten, ny kund, Box Communications
Jondetech, senors, Investor relations, IR, kommunikation
Fabege, IR, Sociala Medier, Work Shop

/* ]]> */