Nå era affärsmål med smart kommunikation

Vi erbjuder rådgivning och tjänster inom följande områden:

strategisk kommunikation, intressentanalyser, talarmanus, talarträning, Almedalen, management kommunikation

Strategisk Kommunikation

Strategisk kommunikation som disciplin handlar om hur företag eller organisationer genom kommunikativa verktyg arbetar med att uppnå sina övergripande och strategiska mål.

Läs mer

Analyser, mätningar, Digital beredskap, Digitalt ledarskap, Kanalstrategi, Sociala medier, Utbildning, föreläsningar, digital kommunikation

Digital Kommunikation

Digitalisering skapar ständigt nya möjligheter för företag och organisationer att nå relevanta målgrupper, vi kan hjälpa med allt från kunskapslyft i organisationen, sjösätta digitala strategier till att skapa kanalanpassat innehåll.

Läs mer

Corporate story, Förändringskommunikation, Internkommunikation, vd-intervjuer, Kriskommunikation, Positionering, budskapsplattformar, Presentations- och talarträning

Corporate Communications

Corporate Communications innefattar en rad aktiviteter med syfte att skapa en rättvisande och positiv bild av organisationen, såväl internt som externt.
Läs mer

medierelationer, debattartiklar, medieträning, mediestrategier, medielogik, pressmeddelanden

Medierelationer

Media spelar en viktig roll som bärare av budskap och för att skapa varumärkeskännedom. Vi kan hjälpa er genom hela medieprocessen, från att träna talespersoner till att skriva och distribuera pressmeddelanden.

Läs mer

IR, Investor Relations, Investerarrelationer, M&A kommunikation, Börsnoteringar, Finansiell PR, kapitalanskaffning, kapitalmarknadsdagar, startup-rådgivning, perceptionsstudier

Investor Relations (IR)

Investor Relations (IR) brukar ses som ett bolags kommunikation med i första hand investerare och kapitalmarknad men i digitaliseringens spår när all kommunikation konvergerar blir den finansiella kommunikationen en del av det övergripande varumärkesbyggandet.
Läs mer

Varumärkesförflyttning, content marketing, Podcasts, Bloggar, Filmer, Nyhetsbrev, Webinars, Webcasts

Content Marketing

Bra egenproducerat material kan bygga ert varumärke och driva trafik till er hemsida under väldigt lång tid framöver. Vi kan hjälpa er ta fram nytt material oavsett det handlar om nyhetsbrev, bloggar, film, podcasts med mera.

Läs mer

För mer information ring oss på 08 – 21 41 00, eller klicka för andra kontaktvägar

Några av våra nuvarande och tidigare kunder

Se CASE eller hör av dig för mer DETALJERAD BESKRIVNING AV VAD VI HJÄLPT RESPEKTIVE KUND MED

IR, Investor Relations

Fabege, IR, Sociala Medier, Work Shop

Blogg och Nyheter