Nå era affärsmål med smart kommunikation

Vi erbjuder rådgivning och tjänster inom följande områden:

strategisk kommunikation, intressentanalyser, talarmanus, talarträning, Almedalen, management kommunikation

Strategisk Kommunikation

Strategisk kommunikation handlar om hur ert företag kan uppnå era övergripande och strategiska mål genom att använda kommunikativa verktyg.

Läs mer

Analyser, mätningar, Digital beredskap, Digitalt ledarskap, Kanalstrategi, Sociala medier, Utbildning, föreläsningar, digital kommunikation

Digital Kommunikation

Digitalisering skapar ständigt nya möjligheter för ditt företag att nå relevanta målgrupper. Vi hjälper till med allt från kunskapslyft, att sjösätta digitala strategier till att skapa ett för er kanalanpassat innehåll.

Läs mer

Corporate story, Förändringskommunikation, Internkommunikation, vd-intervjuer, Kriskommunikation, Positionering, budskapsplattformar, Presentations- och talarträning

Corporate Communications

Med Corporate Communications hjälper vi er att skapa en rättvisande och positiv bild av organisationen, såväl internt som externt.

Läs mer

medierelationer, debattartiklar, medieträning, mediestrategier, medielogik, pressmeddelanden

Medierelationer

Media är en viktig bärare av era budskap och för att skapa varumärkeskännedom. Vi hjälper er genom hela medieprocessen, från nyhetsvärdering och mediestrategi till att skriva samt pitcha och distribuera pressmeddelanden.

Läs mer

IR, Investor Relations, Investerarrelationer, M&A kommunikation, Börsnoteringar, Finansiell PR, kapitalanskaffning, kapitalmarknadsdagar, startup-rådgivning, perceptionsstudier

Investor Relations (IR)

Vi hjälper er nå en rättvisande värdering genom att utvärdera och implementera de IR-verktyg som passar bäst för just er organisation.

Läs mer

Varumärkesförflyttning, content marketing, Podcasts, Bloggar, Filmer, Nyhetsbrev, Webinars, Webcasts

Content Marketing

Bra egenproducerat material bygger ert varumärke och driver trafik till er hemsida. Vi hjälper er med nyhetsbrev, bloggar, film, podcasts med mera.

Läs mer

Box Communications i media

Några av våra nuvarande och tidigare kunder

Se CASE eller hör av dig för mer DETALJERAD BESKRIVNING AV VAD VI HJÄLPT RESPEKTIVE KUND MED

IR, Investor Relations

Beridna Högvakten, ny kund, Box Communications
Fabege, IR, Sociala Medier, Work Shop

Blogg och Nyheter