Finansiell PR

Vi hjälper stora som små företag att nå ut med sin Corporate Story och sin finansiella berättelse. Utmaningarna är olika för alla bolag, de stora behöver inte kämpa för att synas men risken är att mediebevakningen och diskussionerna i de digitala kanalerna inte handlar om de frågor man helst vill och de mindre bolagen försöker skapa uppmärksamhet men hamnar oftast under radarn.

Genom att skapa en tydligt finansiell PR-plan som hakar i såväl affärsplan och övergripande kommunikationsplan kan man öka såväl tydligheten i sin kommunikations som sannolikheten att nå ut med rätt budskap.

Finansiell PR utförd på rätt sätt kan både skapa en rättvisande värdering och bättre likviditet i bolaget aktie.

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier