M&A-kommunikation

Kommunikation spelar en central roll i alla företagstransaktioner, trots detta läggs det ofta förvånansvärt lite resurser på detta område. En väl förankrad kommunikationsstrategi kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Det kan handla om att säkra aktieägarnas välsignelse, såväl sina egna som det förvärvade bolagets eller att framgångsrikt försvara ett fientligt uppköpserbjudande.

Rätt medieexponering är en viktig framgångsfaktor. Vi kan stötta er genom hela transaktionsprocessen med kommunikationsplaner, mediestrategier, krisplaner, medieträningar, presentationer, pressmeddelanden med mera.

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier
/* ]]> */