Social Investor Relations (IR)

Digitaliseringen och sociala medier har brutit ner tidigare kommunikationsbarriärer såväl i företagens egna ”silo-liknande” kommunikationsstrukturer som i hur mottagarna konsumerar information.

Även om man inte själv har en strategi för hur man ska hantera finansiell kommunikation i de sociala kanalerna är det viktigt att vara medveten om den dialog som pågår om ert bolag och aktie.

Information är hårdvaluta och i de digitala kanalerna sprids nyheter som en löpeld, oavsett de är sanna eller inte.

Vi kan hjälper er med en övergripande strategi för sociala medier eller enbart vad gäller Investor Relations

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier