Rådgivning vid ICA Gruppens börsnotering

ICA, Box Communications, rådgivning, börsnotering

Uppdrag

I samband med ICA Gruppens börsnotering, då man övertog ägarbolaget Hakon Invests börsplats, behövde ledningen för bolaget få hjälp med att säkerställa att man de facto var redo för börsen.

 

Med ett mycket starkt och välkänt varumärke i ryggen hade ICA Gruppen en hög ambitionsnivå även på sitt arbete med investerarrelationer. Uppdraget handlade i ett första steg om att göra en analys över det befintliga IR-arbetet, sätta upp mål för det framtida arbetet samt ta fram en plan för att stänga gapet mellan dessa.

 

 

Genomförande

Det vi bland annat gjorde var att:

 

 • Genomföra en IR-audit
  Gick igenom status för det befintliga IR-arbetet, genomförda IR-aktiviteter, IR- och pressansvarig samt målsättning med IR-arbetet
 • Benchmark
  Tog fram förslag på vilka processer som borde ingå i det framtida IR-arbetet och ambitionsnivån för dessa
 • GAP-analys
  Utifrån de processer som identifierades genom IR-audit och Benchmark producerades en arbetsplan över vilka insatser som krävdes för en förflyttning av befintliga rutiner och införandet av nya samt en tidsplan med prioritetsranking över när de borde implementeras
 • Investment story
  I samråd med ledningen för bolaget formulerade vi en slagkraftig och lättbegriplig investment story bestående av viktigaste investeringsargumenten
 • Stämmoanförande
  I samråd med vd producerade vi ett stämmotal med tillhörande presentation som gick i linje med den nya investment storyn
 • Tog fram policy för information till kapitalmarknaden
 • Rådgivning kring mall för kvartalsrapporter och resultatmått
  Vi tog även fram förslag på mall och agerade stöd till CFO i arbetet med att ta fram resultatmått för den framtida kvartalsrapporteringen

 

 

Resultat

Med hjälp av GAP-analysen och övrig rådgivning kunde bolaget ta sin finansmarknadskommunikation till en nivå i linje med de förväntningar som fanns inneboende i varumärket ICA. ICA Gruppens notering gick mycket bra och bolaget erhöll nästan omgående ett högt förtroende i marknaden.