Skapa ökat genomslag för Investor Relations genom sociala medier

Sociala medier, Investor Relations, Investerarrelationer, IR, Social-IR, Fabege, Box Communications

Uppdrag

Fabege kontaktade Box Communications för att bolaget ville öka sin närvaro och aktivitetsnivå i sociala medier avseende sin Investor Relations-kommunikation – och de behövde hjälp med att komma igång med det arbetet.

Ett första steg inkluderade en workshop med fokus på två huvudpunkter: konkreta och inspirerande exempel och ”best practise” från andra börsnoterade bolag.

 

 

Genomförande

Box Communications sammanställde bakgrundsmaterial särskilt anpassat för Fabege och processledde en workshop tillsammans med personal från Fabeges kommunikationsavdelning och ledningsgrupp.  Utöver presentation och genomgång av relevanta case och jämförelsebolag, gjordes en genomgång av alla de för Fabege aktuella kanalerna.

Efter genomförd workshop fick Fabege en summering av de slutsatser som kom fram under workshopens övningar och diskussioner, i kombination med ett batteri av råd och en konkret handlingsplan för att komma igång.

 

 

Resultat

Workshopen resulterade i konkreta förslag och en tydligare plan för hur Fabege kan använda och korsbefrukta befintligt material för publicering i fler kanaler. Fabeges aktivitetsnivå har ökat i de relevanta kanalerna vilket har medfört att fler intressenter ur målgruppen tar del av information från bolaget vilket generar en betydligt större spridning än tidigare.

/* ]]> */