Filmen Bilsemestern

i en digital kanal nära dig

Uppdrag

Vår kund Klaravik har funnits i Sverige sedan 2012 och i takt med deras tillväxt har vårt uppdrag på ett generellt plan varit att stärka själva varumärket såväl som varumärkeskännedomen. Efter att ha implementerat ett nyhetsbrev som nu når ut till 90 000 prenumeranter tyckte vi att det var dags för nästa strategiska steg.

 

 

Lösning

För att öka räckvidden och stärka varumärket för Klaraviks målgrupp valde vi att producera en film med humoristiska inslag. Målet var dels att människor skulle exponeras för filmen men också att det genom berättandet skulle skapas en relation mellan kunden och Klaravik. Vi producerade därför en film som målgruppen kunde relatera till och som skapar både intresse och trovärdighet för företaget och dess tjänster.

 

 

Resultat

Filmen spreds och marknadsfördes främst via sociala medier och resulterade i ett stort engagemang. Dessutom bidrog filmen till att skapa en förstärkt positiv bild av företaget internt. I november 2018 hade filmen över 42 000 visningar på Facebook.