Kommunikation vid extrem tillväxt

Fingerprint cards, Case, tillväxt

Uppdrag

I början av 2015 inleddes en tillväxtresa som inte kan beskrivas på annat sätt än ett stycke svensk industrihistoria: biometriföretaget Fingerprint Cards stod inför sitt stora genombrott. I samband med detta inledde bolaget och dess dåvarande vd, Jörgen Lantto, ett samarbete med Box Communications.

I uppdraget låg att säkerställa stringens och kvalitet i den externa kommunikationen när efterfrågan på bolagets fingeravtryckssensorer formligen exploderade, det gällde såväl den övergripande kommunikationen som den inriktad mot Investor Relations.

 

Genomförande

Det vi gjorde under en längre tid för att lösa uppdraget var bland annat:

 

  • Vara tillgängliga som bollplank 24/7
  • Vara diskussionspartner i strategiska frågor, både avseende intern och extern kommunikation
  • Vara diskussionspartner om/hur/när information skulle delges
  • Skriva och kvalitetssäkra pressmeddelanden
  • Att ge input till kvartalsrapporter och bolagspresentationer
  • Delta vid earnings calls vid kvartalsrapportering
  • Löpande identifiera känsliga frågor och ta fram svar på dessa

 

Resultat

Under perioden januari 2015 till och med december 2016 var Fingerprint Cards ett av de mest omskrivna bolagen i Sverige. Till viss del beroende på den fantastiska utvecklingen där omsättningen steg från 234 MSEK 2014, till 2 900 MSEK 2015 och 6 638 MSEK för 2016. I den turbulenta miljö bolaget befann sig i då aktien under en längre period var en av de mest handlade aktierna i Europa, stramades den externa kommunikationen åt i syfte att försöka skapa en mer balanserad bild av bolaget och verksamheten.

 

Mycket av berättelsen om bolaget kom tyvärr att handla om andra saker än den fantastiska framgångssagan detta faktisk var. Vilket främst berodde på ägarrelaterade händelser som låg utanför ledningens, och vår, möjlighet att påverka.

 

När vd Jörgen Lantto tvingades lämna sitt uppdrag i slutet av juli 2016 förändrades karaktären för vårt samarbete med bolaget från att ha varit nära rådgivare till att främst ge råd före och i samband med kvartalsrapporteringen.

 

Jörgen Lantto, vd, styrelseproffs, kommunikation

"Vi hade ett mycket gott samarbete under denna period som präglades av extrem tillväxt och intensivt intresse från media och finansmarknaden, och i den miljön var stödet och hjälpen från Box Communications mycket värdefullt för mig och övriga ledningen"

                                                                                                                                                 

Jörgen Lantto

/* ]]> */