Extern kommunikationsavdelning

Skola, Halmstad, Parmaco

Uppdrag

Box Communications har varit med från starten då det finska bolaget Parmaco skulle lanseras i Sverige. Därefter har till stor del uppdraget handlat om att bygga varumärket och kännedomen om Parmaco, och att följa med företaget och stötta det under etableringsfasen och nu tillväxtfasen. Under åtta år har vi haft ett nära samarbete där vi verkar som en extern och komplett kommunikationsavdelning. Vi har ett helhetsuppdrag där vi stödjer och hjälper i alla aspekter; från rådgivning på ledningsnivå, planering, strategi och analys till medierelationer, Almedalen, filmproduktion och sociala medier.

SVT, PR, Medierelationer, Corporate kommunikation

Genomförande

Vi har från början haft ett månadsarvode med Parmaco där vi träffas regelbundet för viktiga uppdateringar om vad som händer inom det snabbväxande företaget och där vi tillsammans planerar vad som behöver göras. Genom månadsarvodet säkras en kontinuitet i kommunikationsarbetet och att det ständigt drivs vidare. Box har varit involverad i de flesta aspekter och har god och nära kontakt med ledningen i både Sverige och Finland, där huvudkontoret finns.

 

Ofta handlar våra uppdrag om att öka kunskapen hos kommunpolitiker om Parmacos lösningar för att minska skolplatsbristen samt att stärka kännedomen om varumärket. Detta gör vi bland annat genom att:

 

 • Genomföra en årlig intressentanalys för viktig input och dialog med nyckelmålgruppen
 • Ta fram planer och strategier
 • Sätta budskap genom budskapsworkshops
 • Agera rådgivare till ledningen och nyckelmedarbetare
 • Planera och arrangera Almedalen: seminarium och möten med viktiga beslutsfattare
 • Skapa långsiktiga och nya politikerkontakter
 • Fotografera och producera filmer om Parmacos skolor och förskolor
 • Pressmeddelanden och medierelationer
 • Ta fram redaktionella annonser
 • Skriva artiklar till Parmacos kundtidning Lokaler
 • Bygga upp och upprätthålla närvaron på de digitala plattformarna
 • Skriva debattartiklar, exempelvis: Kommuner bygger utan att ha koll på kostnadernaHyr istället för att bygga nytt i kommunerna
 • Employer branding

Resultat

Genom det kontinuerliga arbete som nämnts ovan har vi lyckats få politiker att få upp ögonen för Parmaco och ändra sin syn på tillfälliga lokaler, både ur ett kvalitativt perspektiv men också ur ett ekonomiskt. Genom att upprätta kontakt via intressentanalyser, politikermöten och seminarier har företaget kunnat förmedla en nyanserad bild direkt till beslutsfattarna och på så vis kunna ge en mer rättmätig och positiv bild av vad tillfälliga skolor och förskolor innebär.

Detta tillsammans med kontinuerlig publicitet i media och flerataletpublicerade debattartiklar har bidragit till att kännedomen ökat märkbart under de senaste åren och att synen ändrats från oattraktiva baracker till riktiga skolbyggnader. Parmaco har nu skolor och förskolor i de flesta kommuner runtom i Sverige.

 

Det har varit mycket spännande och givande  att få följa Parmaco på deras stora tillväxtresa!

”I Sverige har Parmaco funnits sedan 2015. Under hela denna tid har jag som Country Manager haft ett enormt stöd av Petra och hennes kollegor på Box Communications. Deras kompetens och erfarenhet har varit en av nycklarna till att vi har lyckats. Box Communications har agerat både som stöd, rådgivare, strateger, skribenter och utförare i allt gällande vår externa kommunikation”.  

Thomas Jansson, Sverigechef, Parmaco

/* ]]> */