Medie- och omvärldsbevakning

I dagens medievärld, där traditionella- och sociala medier slåss om utrymmet, kan ibland små till synes obetydliga händelser utvecklas till mediestormar, som ibland blåser över snabbt men emellanåt riskerar att skapa rejäla lågtryck. Genom att kunna identifiera vad som eventuellt riskerar att bli en bestående storm går det att proaktivt arbeta fram handlingsplaner för att minimera eventuella skadeverkningar. Genom att vara väl förberedd kan man såväl bygga som skydda sitt varumärke.

Utöver att bevaka omvärlden hjälper vi våra kunder att analysera materialet och sätta det i rätt kontext för att därigenom skapa underlag för proaktiv handling.

Medierelationer, debattartiklar, pressmeddelanden, nyhetsinventering, medieträning
/* ]]> */