Nyhetsinventering

För att nå ut till en bredare krets behöver man ett kontinuerligt flöde av nyheter. Det man själv anser vara intressant att förmedla kanske inte alltid uppfattas på samma sätt av mottagaren. Nyhetsinventering handlar inte om att fabricera nyheter utan om att identifiera intressanta existerande berättelser som man förbisett internt. Det gäller därför att försöka se förbi traditionell nyhetsvärdering och leta efter berättelser på andra platser. Det kan exempelvis handla om medarbetare, samhällsengagemang eller intressanta samarbeten med kunder och leverantörer.

Box Communications kan bidra med det utifrån-och-in perspektiv som ofta behövs för att börja se på företaget eller organisationen med nya ögon samt hjälpa till att strukturera och implementera en löpande inventeringsprocess.

Medierelationer, debattartiklar, pressmeddelanden, nyhetsinventering, medieträning