Förtroendehantering

Oväntade händelser medför såväl externa som interna kommunikationsutmaningar. Vår arbetsmetodik bygger på proaktivitet, vilket innebär vi identifierar potentiella risker och förbereder er med strategier för att hantera dessa situationer på ett så effektivt sätt som möjligt. Om förtroendeproblemet skulle eskalera till en krissituation, hjälper vi er ta kontroll över de faktorer som kan påverka ert varumärke negativt.

Vi bidrar med beprövade processer och kommunikationsstrategier, identifiering av risker, ledningscoachning och -profilering, Q&A:s mediepitch samt second opinion. Vår kompetens inom strategisk kommunikation och medierelationer kombinerat med mångårig kapitalmarknadserfarenhet gör oss till en relevant partner när ert förtroendekapital behöver stärkas.

Corporate Communications, Corporate story, budskapsplattformar, internkommunikation, kriskommunikation