Digital beredskap

Framtiden har alltid inneburit stora möjligheter och utmaningar, så är det även nu. Skillnaden är att skiften i kundbeteende kan gå så mycket snabbare i dag än tidigare. Att bara hålla koll på befintliga konkurrenter räcker inte, risken är att alla försvinner samtidigt när en ny aktör äntrar scenen. Att våga ifrågasätta kräver mod och sanningssägare och ett ”utifrån och in”-perspektiv. Alla kommer inte vara vinnare, men den som håller en höjd beredskap och inser att vi lever i den ”Digitala Darwinismens” tidsålder kommer att ha ett försprång.

Digital beredskap ska söka svar på organisationens beredskap för såväl smala som breda digitala utmaningar. Svaren handlar om var en organisation befinner sig i förhållande till var man tror att man är, där man vill vara och i förhållande till relevanta jämförelsegrupper.

Vår modell utgår från en tregradig-skala:

Grönt – Det mesta är OK, även om det alltid brukar finnas förbättringsområden.

Gult – Allt håller inte måttet, säkerställ att resurserna utnyttjas på bästa sätt.

Rött – Bromsa, säkerställ och gasa, ett större engagemang och översyn krävs.

Digital Kommunikation, sociala medier, analys, datadriven, digitalt ledarskap
/* ]]> */