Internkommunikation

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och intressent. Tydlig och effektiv kommunikation påverkar medarbetarnas engagemang och motivation, minskar risken för oväntade och kostsamma kriser samt leder till ökad produktivitet och lönsamhet. En välinformerad medarbetare är också mer trygg sin roll, vilket medför positiva effekter på hälsa, säkerhet och produktivitet.

Box Communications hjälper er att nå ut effektivt internt och formulera tydliga, sakliga och förtroendeingivande budskap. Vid behov erbjuder vi också presentationsträning för att era ledande befattningshavare ska kunna leverera så tydligt och effektivt som möjligt.

 

 

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering
/* ]]> */