Ledarskapskommunikation

En bra företagsledning ska utstråla självförtroende och handlingskraft, såväl internt som externt. Box Communications hjälper ledande befattningshavare och företag att profilera sig på bästa sätt i media eller gentemot kapitalmarknaden.

 

Vi hjälper er ta fram en plan där olika aktiviteter analyseras och definieras, vilka teman som ska drivas, hur frekvent och kanske framför allt i vilka kanaler. Att uppvisa digitalt ledarskap genom att vara aktiv i relevanta sociala kanaler blir bara viktigare och viktigare, vi ser till att trösklarna för att komma igång blir så låga att det säkerställer en långsiktig uthållighet

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering
/* ]]> */