Positionering och budskapsplattformar

Positioneringen ska svara på hur ni vill bli uppfattade, vad ni vill associeras med och hur ni ska skilja er från konkurrenterna. Positionering är med andra ord en medveten strategi för att skapa den bild av företaget eller organisationen som överensstämmer med hur man vill bli uppfattad. Kortfattat kan ett positioneringsprojekt genomföras enligt nedan:

  1. Formulera önskvärd position
  2. Genomföra intressent- och gap-analys
  3. Ta fram en förändringsplan
  4. Implementera planen och förankra internt

När positioneringen är klar behöver ni en budskapsplattform.

Budskapsplattformen är grunden för all er kommunikation – till anställda, kunder, ägare med flera. Den ska innehålla era viktigaste budskap. Den innehåller också er företagspresentation med affärsidé, vision och kärnvärden. Presentationen anpassas för olika kanaler och målgrupper – en kortversion för pressreleaser och sociala medier, en något längre för kunder och andra intressenter.

Tillsammans med er slår vi fast er positionering och tar fram en genomgripande budskapsplattform. Detta är en iterativ process, där vi bland annat jobbar med workshops. Ett starkt förtroendeband är viktigt i alla kommunikationsprojekt, men eftersom dessa handlar om att gå in och analysera och förändra i en verksamhets DNA är det särskilt viktigt i de här uppdragen. För att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå detta tycker vi att man bör träffas innan man börjar prata om projektets omfång, för att säkerställa att våra organisationer är rätt för varandra. En kostnadsfri försäkring helt enkelt.

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering
/* ]]> */