#7 – Nyhetsinventera för digital spridning

#7 – Nyhetsinventera för digital spridning

Att nyhetsinventera är alltid en bra idé, i synnerhet om man är aktiv i det digitala medielandskapet där kanalerna ständigt är påslagna. Det handlar naturligtvis inte om att hitta på nyheter utan om att identifiera intressanta existerande berättelser som man förbisett internt.

Hur man definierar vad som kvalificerar sig som nyhet beror på vilken typ av företag eller organisation man är samt vilka kanaler man använder sig av i sin kommunikation. Det som traditionellt sett sågs som en nyhet, och som man därför delgav omvärlden genom att distribuera ett pressmeddelande, skiljer sig väsentligt från de nyheter man idag enbart förmedlar i de sociala kanalerna.

Sökbarhet, relevans och mätbara resultat

För mer än någonsin är det viktigt att hålla ett kontinuerligt flöde av nyheter om man vill nå ut till en bredare krets. Digital-PR handlar inte bara om att synas vid ett fåtal tillfällen utan om att skapa sökbarhet, relevans och mätbara resultat.

Det man själv anser vara intressant att förmedla kanske inte alltid uppfattas på samma sätt av mottagaren. Det gäller därför att försöka se förbi de traditionella pressmeddelandena och leta efter berättelser på andra platser. Det kan exempelvis handla om medarbetare, samhällsengagemang eller intressanta samarbeten med kunder och leverantörer.

Även om mycket av arbetet med att nyhetsinventera handlar om att identifiera befintliga berättelser leder arbetet ofta till att man hittar nya områden som kan vara intressanta för framtida kommunikation. Det kan exempelvis handla om områden som kan bli utgångspunkt för en debattartikel eller där ni kan genomföra enkäter med svar som kan vara intressanta för media. Alla nyheter behöver inte heller förmedlas i text, vissa kanaler gör sig ju bättre med bild eller rörligt material.

Eftersom man lätt blir hemmablind behövs det ofta utifrånperspektiv för att komma igång med nyhetsinventeringen. Vill man inte ta in extern hjälp kan en början vara att inkludera medarbetare i processens som normalt inte är delaktiga i kommunikationsarbetet.

Om man arbetar med många kanaler kan det vara lämpligt att utgå ifrån någon form av kanalranking när man bestämmer var olika typer av ”content” hör hemma.

 

Några frågor?

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */