Aktiemarknaden välkomnar förenklade kvartalsrapporter

Aktiemarknaden välkomnar förenklade kvartalsrapporter

Noterade bolag som funderar på att förenkla sina kvartalsrapporer har stöd från aktieanalytiker och fondförvaltare. Över hälften av aktiemarknadens aktörer vill se förenklade kvartalsrapporter från bolagen. Mer än tio procent kan nöja sig med enbart halvårsvisa rapporter.

Det här framkommer i en undersökning som PR-byrån Box Communications gjort. Nära 200 analytiker, mäklare och fondförvaltare i Stockholm har svarat på enkäten.

”För bolag som tvekar över en eventuell förändring är enkätsvaren förstås viktig information. De kan vara rädda för att aktiemarknaden blir missnöjd med att de förenklar rapporteringen”, säger Mikael Zillén, partner på Box Communications. ”Det är dock viktigt att bolagen säkerställer en fortsatt god informationsgivning till marknaden så att mindre aktieägare inte missgynnas.”

Från och med 1 januari 2014 kräver inte längre NASDAQ OMX Stockholm att bolagen rapporterar enligt den internationella redovisningsstandarden IAS 34 i första och tredje kvartalet. Bolagen behöver inte längre rapportera fullständiga uppställningar av resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.

”Det här innebär administrativa lättnader för bolagen, men också ökat ansvar för bolagsledningarna att bedöma vad de kan utelämna”, säger Mikael Zillén på Box Communications.

Box Communications enkät besvarades i december. 54 procent av aktiemarknadens aktörer var för förenklade kvartalsrapporter två gånger om året eller endast halvårsvisa rapporter. 46 procent av respondenterna vill att företagen ska publicera kvartalsrapporter med samma innehåll som tidigare.

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: