Amazon – en anomali eller ett bevis mot kvartalskapitalismens existens?

Amazon – en anomali eller ett bevis mot kvartalskapitalismens existens?

I den pågående diskussionen om kvartalsrapporternas vara eller icke vara lyfts det ofta fram att dessa skapar ett kortsiktigt beteende bland såväl investerare som företagsledningar. Man kan hitta många olika bolag för att argumentera både för och emot detta, men ett av klarast lysande exemplen är Amazon.com Inc (AMZN).

All time high

 

Med en uppgång om cirka 43 procent sedan årsskiftet, detta trots att vinstmarginalerna varit hårt pressade under ett antal kvartal, noterade Amazon under förra veckan ett nytt all time high. Till detta kan man lägga att aktien under det senaste decenniet stigit med nästan ofattbara 1 700 procent.  De pressade marginalerna beror på att bolaget befinner sig (återigen) i en investeringsfas där vd och huvudägare Jeff Bezos är villig att fokusera på de långsiktiga målen, utan hänsyn till den kortsiktiga marginalpressen. Med andra ord verkar investerare gilla denna långsiktiga strategi, vilket går på tvärs mot uppfattningen att investerare skulle straffa investeringar i framtida tillväxt och vinster.

I dagsläget värderas bolaget till över P/E 100 på den förväntade vinsten för 2013, så det är klart att förr eller senare måste bolaget börja leverera vinster och återigen växa in i värderingen, men uppenbarligen är det så att för närvarande litar investerarna på att detta kommer ske.

Spekulativa ägare?

En anledning till att en aktie värderas högt kan vara en spekulationsbubbla som drivs av korta pengar, men ägarbilden i Amazon är och har under en lång tid varit väldigt stabil med många av de större amerikanska fonderna på ägarlistan.

Som en analytiker uttrycker det ” Amazon has never been a company concerned with meeting its quarterly earnings estimates. And it has delivered outstanding returns to shareholders by doing so. If the quarter beats analyst estimates, wonderful. And if not, then so be it.”

Ytterligare ett argument som går på tvärs med åsikten att investerarnas kortsiktighet skulle tvinga företagsledningar för noterade bolag att hela tiden offra långsiktig tillväxt för att uppnå kortsiktiga mål är att i sådana fall borde privatägda bolag överlag gå bättre än sina noterade jämlikar. Så är inte fallet!

Amazon har haft en hög värdering i stort sett ända sedan noteringen vilket faller tillbaka på ett högt förtroende för bolagets vd och huvudägare Jeff Bezos. Att somliga aktier pressas medan andra hyllas för långsiktiga initiativ kan helt enkelt förklaras med ett rationellt beteende hos investerarkollektivet; har du bevisat att det du gör faktiskt bygger aktieägarvärde får du ”the benefit of the doubt”, men det omvända gäller naturligtvis också.

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: