Använd IR-webben optimalt!

Använd IR-webben optimalt!

Surfar man runt bland de svenska Large Cap-bolagens hemsidor och då i synnerhet deras IR-webbar kan man ganska snabbt konstatera att det råder en viss likriktning. Självklart skiljer sig sidorna åt på en mängd sätt, men då kanske mest ur designperspektiv. Vissa hemsidor känns väldigt moderna medan andra har ett bäst före-datum som passerats sedan ganska lång tid tillbaka. Likriktningen handlar mer om innehåll. Det känns som om de flesta IR-sidor har skapats med samma mall som grund, någon form av IR-webb 1.0, och sen hände inget mer. Det kanske börjar bli dags för en uppgradering?

Noterade svenska bolag verkar ha en tendens att se på IR-webben som något nödvändigt ont och anpassar information därefter, d.v.s. man lever upp till de regler och krav på informationsgivning som finns och har ungefär samma information som alla andra har. Om bolagen hade lagt ner samma energi och resurser på att utveckla IR-webben som man verkar göra med sina årsredovisningar skulle nog bilden vara en annan.

IR-webben borde ses som någonting levande och framförallt den främsta platsen för korrekt och uppdaterad information om bolaget och dess verksamhet. På IR-webben ska befintliga och potentiella aktieägare, och andra, finna lättillgänglig information i syfte att underlätta investeringsbeslut. Ett sätt att uppnå detta är att lyfta fram bolagets investement case.

En ganska ovetenskaplig genomgång av 57 Large Cap-bolags IR-webbar ger vid handen att inget bolag har som en specifik punkt varför man ska investera i företagets aktier.

Ett ”best case” exempel

Det kanadensiska bolaget Potash Corp kan exemplifiera som ett ”best case” i det avseendet. Nedan är ett utdrag från deras IR-webb. Utöver att bolaget generellt är väldigt investerarvänliga är det första som möter en besökare på deras IR-webb frågan ”Why invest”. Utan att egentligen gå in på några detaljer eller värderingsfrågor beskriver bolaget genom sex olika nyckelfaktorer varför en investering är en god idé.

 

Att på ett övergripande och lättillgängligt sätt beskriva sitt investment case ger besökaren en snabb förståelse av bolaget verksamhet och skapar förhoppningsvis ett intresse att ta del av mer material på hemsidan.

För att förflytta sin IR-webb till version 2.0 krävs naturligtvis mer, men detta kan vara ett första steg i den processen.

/Mikael Zillén
Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */