Är du redo för en börsnotering?

Är du redo för en börsnotering?

Det var en av flera frågeställningar som vi belyste vid seminariet vi arrangerade tillsammans med NASDAQ OMX och Vinge den 12 november.

Trots en morgon med riktigt höstruskväder och urspårade tåg kombinerat med en underdimensionerad taxiservice blev uppslutningen till evenemanget, som hölls i Stockholmsbörsens lokaler i frihamnen, mycket god.

Vi hade ett fullspäckat schema där vi tog åhörarna igenom hela noteringsprocessen, från förberedelsestadiet till tiden efter en notering. Presentationerna handlade om allt från legala frågor till att bolagen måste skapa en stark berättelse, en så kallad corporate story, för att nå ut till alla målgrupper och uppnå en rättvisande värdering.

Något som genomsyrade alla presentationer var att bolagen inte ska se regelverket, juridiken eller andra aktiviteter och processer som krävs inför en notering som någonting alltför betungande. Samtliga presentatörer underströk att med rätt förberedelser och gott om tid har alla bolag förutsättningar att skapa en riktigt bra noteringsprocess.

Ett mycket uppskattat avsnitt var presentationen av vår kund DGCs vd Jörgen Qwist. Han berättade om bolagets resa såväl innan som efter börsnoteringen 2008, vilka bevekelsegrunder och mål de hade för att notera sig och om de uppnått dessa.

Andra avsnitt som vi gick igenom var: noteringsprocessen hos NASDAQ OMX, hur förbereder man sig för en notering, juridiken kring en börsintroduktion, fördelar med att vara noterad, compliance och regelverk samt tiden efter noteringen.

Seminariet avslutades med en frågestund där många intressanta iakttagelser och funderingar luftades och diskuterades.

Om du undrar över något eller vill ha bilderna från de presentationer vi höll är det bara att maila oss på info@boxcomm.se.

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */