Börsbolagen spenderar en kvarts miljard och missar målet

Börsbolagen spenderar en kvarts miljard och missar målet

Enligt en IR-enkät vi genomfört bland de svenska börsbolagen så spenderas i storleksordningen en kvarts miljard kronor på produktion av årsredovisningar varje år bara för bolagen listade eller noterade hos Nasdaq OMX. Detta motsvarar i genomsnitt nära 50 procent av den årliga IR-budgeten.

Samtidigt visar enkäten att när bolagen rankar sina huvudsakliga mål med IR-arbetet hamnar att uppnå en rättvisande marknadsvärdering högst upp följt av att göra företaget mera känt, uppfylla compliance-krav, förändra ägarstrukturen samt att underlätta kapitalanskaffning.

Till skillnad från i de anglosaxiska länderna ses årsredovisningen i Sverige fortfarande som det viktigaste informationsverktyget när det gäller börsföretagens finansiella kommunikation. Detta trots att de tillgängliga kanalerna för att sprida information har ökat avsevärt bara under de senaste tio åren.

– En årsredovisning, påkostad eller inte, bidrar inte mer än marginellt till att uppnå de mål bolagen anser vara viktigast med IR-arbetet. Vi tror att det inom ramen för befintlig budget går att allokera om resurser från produktionen av årsredovisning till mer strategisk IR, säger Mikael Zillén, grundare och partner.

 

För mer information kontakta:
Mikael Zillén, grundare och partner, telefon: 0762-13 00 40

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */