Börsens handlingsplan välkommet första steg

Börsens handlingsplan välkommet första steg

På torsdagskvällen firade nyhetsbyrån Direkt 25-års jubileum. Kvällens snackis var förstås NASDAQ OMX’s förslag till handlingsplan för att förbättra börsnoteringsklimatet. Handlingsplanen är omfattande och avslutas med en föredömlig  ”Att göra-lista” där börsen pekar ut sig själv som ansvarig och tidpunkten när respektive åtgärd ska vara klar.

forbattrat-borsklimat

Planen tar upp såväl stora som mindre frågor som till exempel problematiken kring indexförvaltning och skatter till detaljer i börsens egna handledningstexter. Det i sig signalerar att börsen har höga ambitioner och en seriös vilja att driva en diskussion kring frågan och att man också vill influera andra, inte minst politiker och finansmarknadsaktörer.

Självklart har det väckts ett stort antal frågor kring handlingsplanen eftersom detaljerna i alla förslagen ännu inte är utmejslade. Från journalister väcktes frågan om hur delårsredogörelsena kommer att se ut och om vi kan förvänta oss ett standardiserat utförande eller om bolagen ges större frihet att hitta sina egna format och rapporterade resultat. Noterade företag funderar över ändringarna i regelverket och vad de kommer att innebära i praktiken. Analytikerna diskuterar över vad avsnittet om analytikerincitament kommer att leda till.

Även om frågorna är många kring förslagen, så är alla positiva till den breda diskussionen som börsen initierat. Det hördes röster om att man i genomgången saknade en problematisering kring börsens dubbla roller – att vara en kommersiell marknadsplats och samtidigt övervakare av såväl handel som informationsregler. En annan aspekt som också diskuterades under kvällen var hur man ska få fram budskapet att det finns många fördelar med en notering. Det är sällan det hörs röster i debatten från företag som vunnit affärer och kunnat öka sin marknadsnärvaro tack vare sin notering. Men det hoppas vi kommer i steg två.

Förslaget till handlingsplan: http://www.nasdaqomx.com/ipo-actionplan-sweden

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */