Box Communications vann australiska CHEPs byråupphandling

Box Communications vann australiska CHEPs byråupphandling

Pressmeddelande 2016-02-18

När det globala logistikföretaget CHEP upphandlade ny PR-byrå i Sverige föll valet på Box Communications, i konkurrens med fem andra byråer.  Box Communications ska nu hjälpa CHEP att bygga sitt varumärke och öka kännedomen om vikten av pooling.

”Det kommer att bli mycket roligt att jobba med en global aktör som CHEP och vi är naturligtvis stolta över att ha vunnit upphandlingen i hård konkurrens med många stora och namnkunniga byråer”, säger Mikael Zillén, medgrundare och digital specialist på Box Communications.

Ett av huvudmålen med CHEPs kommunikationsarbete i Sverige är att göra CHEPs tjänstefierade pallhantering genom pooling en lika vanlig företeelse här som det är globalt. Pooling är ett klimatsmart distributionsalternativ som på sikt kan leda till lägre kostnader och bättre kapacitetsutnyttjande, något som dagligvaruhandeln genom ICA, Coop och Dagab nyligen tagit till sig. CHEPs hantering i Sverige är dessutom koldioxidneutral.

”Box Communications visade stor förståelse för vår verksamhet, vilket i kombination med deras gedigna kommunikationskunnande kommer att hjälpa till att skapa nya affärsmöjligheter och samtidigt öka varumärkeskännedomen och kunskapen om vår verksamhet, något som är oerhört viktigt för oss”, säger Örjan Thönners, Sälj- och Marknadschef för CHEP Sverige.

Avtalet löper under minst 12 månader och arbetsteamet består förutom Mikael Zillén av Lotta Elofsson och kundansvariga Petra E. Zillén.

För mer information, kontakta:

Mikael Zillén, Box Communications, Telefon: 0762-130040, E-post: mikael.zillen@boxcomm.se

Örjan Thönners, CHEP Sverige, Telefon: 0704-567437, E-post: orjan.thonners@chep.com

 

Om Box Communications

Box Communication är en Stockholmsbaserad byrå med ett team av seniora konsulter som hjälper kunderna uppnå sina affärsmål genom kommunikation. Som kund hos oss kan du vara säker på att den seniora konsult du träffar också är den som levererar, vilket borgar för kvalitet från idé till genomförande. Vi hjälper våra kunder med bland annat medierelationer, krishantering, strategi-förändringar, internkommunikation, varumärkesbyggande, digital kommunikation, förändringsprocesser, transaktioner och finansiell rapportering. Våra kunder återfinns i de flesta branscher och vi arbetar med såväl globala företag som mindre innovationsbolag och startups. För mer information: www.boxcomm.se.

 

Om CHEP                                                                                                                                                                                            

CHEP är en global aktör inom pooling av lastbärare med starkt lokalt fokus. Sedan 1997 finns CHEP i hela Norden och i Sverige finns cirka två miljoner pallar i omlopp. Bolaget har totalt 7 500 anställda och 300 miljoner pallar med över 500 000 kundkontaktpunkter i fler än 50 länder. Kunderna utgörs av såväl multinationella bolag som mindre lokala aktörer, och återfinns bland annat inom konsumentvaror, detaljhandel och industri. CHEPs tjänster är hållbara ur miljösynpunkt och ökar effektiviteten för kunderna, samtidigt som de driftsmässiga riskerna och produktskadorna minskas. CHEPs moderbolag Brambles Limited har undertecknat och stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning. Både Brambles Limited och CHEP arbetar aktivt för att integrera Global Compact och dess principer i sin affärsstrategi, kultur och i den dagliga verksamheten. Mer information finns på www.chep.com.

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */