Corporate storyn stärker varumärket – några råd på vägen

Corporate storyn stärker varumärket – några råd på vägen

Alla behöver en berättelse. Det gäller såväl det lilla som det globala företaget. Att ha ett starkt varumärke kräver så mycket mer idag än att ”bara” leverera bra produkter och tjänster och ha en snygg logga. Värdet av ditt varumärke återspeglas i hur kunder, anställda, investerare, leverantörer och andra viktiga målgrupper uppfattar ditt bolag. Grunden för ett starkt varumärke ligger i arbetet med att skapa en kraftfull så kallad corporate story eller företagsberättelse.

Story of success concept

Varje år rankar varumärkeskonsulten Interbrand världens mest värdefulla varumärken. Apple, Google, Coca-Cola, IBM, Microsoft, General Electrics, McDonald´s, Samsung, Intel och Toyota låg i topp förra året. Enligt Interbrand leder starka varumärken till högre vinster. Det beror på att varumärket påverkar tre viktiga intressentgrupper: kunder, anställda och investerare.  Och dessutom så påverkas inte bara befintliga utan också potentiella kunder, anställda och investerare.

Det här är en corporate story

En corporate story är berättelsen om ert företag eller organisationer som går djupare än siffror och faktauppgifter. Det är beskrivningen av er vision, er kultur och värderingar. En berättelse som med sanna exempel visar hur ni tar hand om era kunder, hur ni uppträder mot varandra och hur ni ska leverera värde till era investerare.

Berättelsen kan till exempel formuleras i ett par powerpoints, koncentreras i en tagline, visas i en video eller i ett längre dokument som delas till anställda och investerare. Formatet anpassas till varje företag eller organisation och dess förutsättningar. Det viktiga är att budskapen kommer tillbaka i alla sammanhang – att ni berättar samma story i alla kanaler till alla målgrupper.

Börja så här

Första steget är att förklara företagets ursprung, vart är det på väg, vad står det för, vilken strategi har ni valt. Det här momentet kan omfatta viss research om bolaget, t ex intervjuer med grundare/företagsledning, analys av styrkor och svagheter, marknad, branschtrender, konkurrenter etc. Ni måste också landa i hur ni vill uppfattas av kunder, anställda m fl och vilka kärnvärden ni står för. Och kanske viktigast av allt, hur skiljer ni er från konkurrenterna.

Story of success

Förenkla för att bli tydlig

 Kommunikation måste – i de flesta fall – vara tydlig för att vara effektiv. Det kan kräva att ni måste våga förenkla för att bli tydliga och effektiva. Det är inte i detaljerna det sitter när ni jobbar fram er corporate story. Målet är att skapa budskap som ger en positiv känsla hos mottagaren.

Kasta loss – pröva nytt

Den som vill förändra omgivningens perception och ta nya steg framåt måste vara öppen för förnyelse. ”Kill your darlings” är inget självändamål men ni måste vara beredda på att det kan krävas. Om ni vågar slänga ut gamla slogans, invanda beteendemönster och uttryckssätt, så har ni bra förutsättningar för att komma ut som en starkare företag.

Våga öva

Få  människor är födda till att stå på scen. Duktiga talare uppfattas som duktiga och ”naturbegåvningar” därför att de övar. Er corporate story kommer att förmedlas i möten, presentationer eller i hissen med kunden. Våga träna för att berätta er story så bra som möjligt. Träna gärna i grupp så ni får direkt feedback.

Var äkta och sann

Det ni säger och det ni gör måste gå hand i hand. Ert varumärke kan förstöras sekundsnabbt om företaget gör något som inte är i samklang med hur ni vill uppfattas. Därför måste er corporate story vara förankrad i hela företaget. Alla – från styrelse, ledning och ut i organisationen – måste vara en del av berättelsen och ska stå för värderingarna och budskapen.

 

En stark corporate story förstås av alla och går inte att kopiera. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa er identitet och som gör att ni skiljer er från konkurrensen.

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: