Den icke-kommunikativa styrelsen och New York Times

Den icke-kommunikativa styrelsen och New York Times

Läser den läckta New York Times rapporten ”Innovation” och inser att om en av världens mest välrenommerade mediekoncerner kan missa den digitala revolutionen hur är tillståndet i andra bolag då?

 NYT Innovations

Även om kommunikation säkert anses vara viktig i de flesta företag är det nog få som ser det som en strategisk disciplin och ännu färre som har tillräcklig kommunikationskomptens på styrelsenivå för att hantera och förstå den nya digitala kommunikationslogiken.

En kort bakgrund

New York Times är sannolikt världens mest kända tidning, och de håller en hög journalistisk fana. Men den erkänt höga Gawkerjournalistiska kvalitén har nog också varit en hämsko i den digitala omställning, man har helt enkelt trott att ett gott hantverk även fortsättningsvis kommer att dra till sig läsare. Ett exempel på att man inte förstår den nya digitala logiken var när man under utdelningen av Oscars twittrade om och länkade till en artikel publicerad i New York Times för 161 år sedan om Solomon Northup, vars memoarer låg till grund för filmen “12 Years a Slave.” Artikel plockades bland annat upp av Gawker, en bloggaggregator, som skrev om artikeln och återpublicerade den vilket är en av deras mest klickade artiklar så här långt i år. För New York Times gav det inte speciellt mycket trafik.

Efter år av sjunkande besökssiffror på sin webb och i sina mobilappar har ledning och styrelse för New York Times insett att något måste göras. Det är klart att för en verksamhet som lever på annonsintäkter och prenumerationer är det en överlevnadsfråga att hantera den nya digitala logiken, men hur ser det ut för andra verksamheter?

Eftersom vi är mitt uppe i denna digitala revolution och media är en av de branscher som kanske drabbats tidigast och hårdast kan det vara svårt att se konsekvenserna för andra branscher. Men det är inte en fråga om det kommer att ske utan när.

Jag tycker att rapportens beskrivning av hur NYT byggt upp sin logistik kan appliceras på många andra branscher.

”Each night, we printed our best work. Then we loaded it onto trucks to drive it to cities and towns. Then we enlisted kids to bike nyt-truckfrom house to house to deliver our papers to readers’ doorsteps. For non- subscribers, we dropped off bundles of papers at corner stores and newspaper racks, and painstak- ingly tracked sales to see where more copies were needed. We take this work for granted now, but our home delivery and single-sales efforts represented one of the most sophisticated consumer-outreach operations in history. But when the time came to put our journalism on the web, we adopted a much more passive approach. We published stories on our home page and assumed that most people would come to us.”

Ny affärslogik kräver nya kompetenser

De flesta branscher riskerar att utsättas för konkurrens från nya eller gamla aktörer som drar nytta av ny teknologi och nya affärsmodeller. Genom att ha en förståelse för hur ens kunder konsumerar information från konkurrenter kan man i ett tidigt skede förstå när ett skifte är förestående, vilket ger utrymme att agera. Men om man likt ledningen för New York Times är förblindad av sin egen förträfflighet är risken stor att man missar när förändringens vindar blåser, även om man befinner sig mitt i stormens öga. I de flesta styrelser i dag finns säkert kompetens vad gäller de flesta aspekter av företagande, men jag tror att många saknar insikt och kunskap om det nya informationssamhället som många branscher redan befinner sig i och andra är på väg in med ett rasande tempo. Hur ser det ut i er styrelse?

/Mikael Zillén
Founding Partner & Senior Consultant
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen@boxcomm.se

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */