Det går rykten i London…

Nättroll, Short attack, rykten, aktiekurs, kursmanipulation, aktieforum, kommunikation, Investor Relations

Det går rykten i London…

Rykten i London var en vanlig förklaring till varför vissa aktier rörde sig kraftigt upp eller ner när jag arbetade som institutionell aktiemäklare hos bland andra Handelsbanken, Danske Bank och Nordea för ett antal år sedan. Det här var på den tiden då inte sociala medier fanns, och även om en eller annan nyttjade meddelandetjänster som ICQ använde sig en majoritet av aktörerna på aktiemarknaden av telefonen för att förmedla information. Trollen fanns redan då, men de jobbade mer i det fördolda och använde sig av andra kanaler, och spridningseffekterna var kanske inte lika överblickbara som idag. Alla rykten kom naturligtvis inte heller från London, men det gav en viss tyngd och det lät bra.

 

Då, precis som nu, handlade det inte bara om aktier på de mindre listorna. Inte allt för sällan var det Large Cap-bolag det ryktades om, som till exempel Ericsson. Att just Ericsson var ett tacksamt mål för den här typen av ryktesspridning hade naturligtvis att göra med att det var allmänt känt att information läckte som ett såll ur bolaget. Dålig informationsgivning och läckor gjorde att det fanns en sannolikhet att rykten som spreds innehöll ett visst mått av sanning, vilket gjorde att även "rationella investerare” både lyssnade och agerade emellanåt.

 

Lars-Erik Forsgårdh skriver i Dagens Industri den 28 april 2018 att ”genom anonyma inlägg på sociala medier och aktieforum kan vilseledande information spridas på ett helt annat sätt än tidigare” och ”när detta sker, sker det i mindre bolag noterade på de oreglerade marknaderna, som First North och Aktietorget.” Det stämmer naturligtvis att rykten och rena falsarier sprids på andra sätt än tidigare, många av de kanaler som används idag fanns inte för så länge sedan. Och att ryktesspridarna gör det för att påverka aktiekurser åt ena eller andra hållet i syfte att tjäna pengar gäller på samma sätt idag som det gjorde tidigare. Men att tro att olaglig kursmanipulation kommer att försvinna bara för att man tar bort möjligheten att skriva anonyma inlägg i publika aktieforum är naivt. Det kan i bästa fall göra lite skillnad på marginalen.

 

 

Bolagen äger sin egen berättelse

När jag lämnade finansbranschen för att börja jobba som rådgivare inom kommunikation och Investor Relations, först på internationella byrån Citigate och sedan nästan 10 år på egna byrån Box Communications, var det för att jag under lång tid suttit som mottagare av den ofta bristfälliga kommunikation som många börsbolag ägnade sig åt.

 

Under de år som ha gått sedan dess har digitaliseringen, precis som Forsgårdh säger, gjort såväl aktiehandel som informationsspridning snabbare och enklare. Långt ifrån alla bolag har hängt med i den utvecklingen, och om man betänker att startpunkten inte var den optimala kan man nog säga att majoriteten av de noterade bolagen inte har anpassat sin informationsgivning för den kommunikativa miljö de lever i idag. Jag är övertygad om att det är här, det vill säga hos bolagen, man måste börja leta efter lösningar inte genom att kräva bank-id för att få skriva en kommentar på ett aktieforum. Det är inte för inte vissa bolag är värre drabbade än andra.

 

Att dessa problem är isolerade till små nyligen noterade bolag är också ett feltänk. Utgångspunkten för dessa manipulatörer är att tjäna pengar och bolag med ett högre marknadsvärde och större omsättning lämpar sig bättre för att tjäna de riktigt stora pengarna. Att drabbas av en ”short attack” kan numera innebära att grupperingar inte bara utnyttjar sociala medier, aktieforum utan jobbar med köpta ”oberoende rapporter” och PR för att påverka traditionella medier i syftet att skapa ett negativt sentiment runt ett bolag och dess aktie. Man kan fråga sig om det bara är en slump att all information om H&M helt plötsligt blev väldigt negativ.

 

De bolag som äger sin egen berättelse och har ett högt förtroende på marknaden drabbas inte lika ofta av ryktesspridning. Det blir helt enkelt svårt att få andra att tro på felaktig information. Att göra en översyn av hur man kommunicerar och säkerställa att man når investerare i de nya kanalerna är inte lika enkelt att genomföra som att kräva att Dagens Industri och andra ska ta bort möjligheten till anonyma inlägg, men på lång sikt är det den enda lösningen. Så länge det finns pengar att tjäna kommer trollen inte att försvinna även om man inför identitetskrav, de lär bara migrera till andra sammanhang och forum eller kanske tillbaka till London.

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: