DGC och ICA leder CR-rapporteringen

DGC och ICA leder CR-rapporteringen

I september bjöd vi in till en paneldiskussion med ICA, East Capital och Svenska Kyrkan om hur hållbarhetsfrågor ska få relevans också ur ett investerarperspektiv. En orsak till investerarnas låga intresse kan vara den svaga kopplingen mellan bolagens traditionella rapportering och deras hållbarhetsredovisningar.

Två bolag har nu tagit steget att redovisa sitt hållbarhetsarbete kvartalsvis.  Först ut var ICA som startade 2012 och förra veckan anslöt DGC.  DGC

green-investing-1rapporterar sitt hållbarhetsarbete i anslutning till den traditionella finansiella rapporten. Målen som DGC rapporterar kvartalsvis är energiförbrukning, växthusgasutsläpp och elektronikavfall. Målet för energiförbrukningen är att den, mätt i relation till omsättningen, ska minska med med 5% per år från 2011 till 2016. Växthusgasutsläppen, också mätt i relation till omsättningen, ska halveras från år 2011 till 2016. Vad gäller elektronikavfallet strävar DGC efter att, per omsatt krona,  minska det elektronikavfall som deras tjänster ger upphov till, hos dem själva och hos kunderna, samt säkerställa att allt avfall återbrukas eller återvinns på ett hållbart sätt. (Länk till DGC’s senaste kvartalsrapport, miljömål finns på sidan 9)

ICA har valt att i sin kvartalsvisa hållbarhetsrapport ta upp de viktigaste frågorna inom områdena miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel och samhällsengagemang samt kritik ICA fått under perioden. Hållbarhetsrapporten är externt granskad och publiceras ett par veckor efter den finansiella rapporten. (Länk till ICA Gruppens senaste Kvartalsrapport för hållbarhet)

Både DGC och ICA har tagit ett viktigt steg för att utveckla hållbarhetsarbetet och försöka väcka intresset hos investerare. Ingen har dock ännu tagit initiativet att redovisa de finansiella effekterna av CR-arbetet. Vi följer med spänning den fortsatta utvecklingen – vem blir först ut med att sätta en prislapp på hållbarhetsarbetet?

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */