Får det lov att vara en årsredovisning?

Får det lov att vara en årsredovisning?

Så här års brukar planeringen inför säsongens årsredovisningsarbete börja på allvar för många bolag. Likt unga jultidningsförsäljare jobbar kommunikationsbyråerna nu intensivt för att få kunderna att lägga sina beställningar för senare leverans. Som av en händelse brukar detta sammanfalla med inbjudningar till diverse seminarier, där man bland annat får att lära sig vilka årsredovisningstrender som just nu gäller.

En diskussionspunkt som jag dock aldrig sett är hur man ska mäta det ekonomiska utfallet av årsredovisningsarbetet, dvs. en modell för hur man ska följa upp huruvida man nådde de mål man satt upp. För alla har väl ett eller flera tydliga mål med sitt årsredovisningsarbete?

Det är få förunnat att ha en så pass stor IR-budget att man inte måste väga olika IR-investeringar mot varandra. De flesta behöver göra avvägningar mellan olika aktiviteter. I ett sådant läge är det viktigt att ha tydliga och relevanta mått att ställa mot varandra i en budgetprocess. För handen på hjärtat, när var det senast ni sparkade igång årets IR-webbprojekt?

Den information som återfinns i årsredovisningen bör naturligtvis även gå att finna på IR-webben. Den stora skillnaden är att där den ena utgör en ögonblicksbild ska den andra erbjuda uppdaterad relevant information 24 timmar om dygnet året om.

I syfte att finna en optimal balans mellan resursutnyttjande och uppnådd effekt bör IR-webbens effektivitet mätas gentemot årsredovisningen för att finna den bästa mixen. När vi i vår finansmarknadsenkät frågade finansproffsen om hur viktig årsredovisningen respektive IR-webben är visade det sig att IR-webben är en viktigare informationskälla än årsredovisningen. (detta är speciellt anmärkningsvärt med tanke på hur mycket resurser som årligen pumpas in i årsredovisningsproduktioner).

Something’s got to give

Sannolikheten att IR-budgeten får sig en boost för att kunna driva ett mer aktivt IR-arbete på webben är väl ganska låg. Då återstår bara möjligheten att ta resurser från någonting annat, vilket för många bolag borde vara årsredovisningen som i genomsnitt slukar halva IR-budgeten. Den stora frågan är om man kan få en bra slutprodukt till en lägre kostnad, och vårt svar på den frågan är utan tvekan ja. Om man inte är speciellt trendkänslig och släpper ambitionen att ta en topplacering i någon av alla ”skönhetstävlingar”, kan flertalet bolag allokera om resurser från årsredovisningen till IR-webben. (Vårt erbjudande ÅR in a Box är ett exempel på detta)

Hur man agerar beror naturligtvis på vad man har för mål med sitt IR-arbete. Om målet är att nå ut till fler potentiella och befintliga aktieägare kanske det är dags att börja planera för årets IR-webbprojekt.

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */