Bra investerarkommunikation ger högre aktiekurser

Bra investerarkommunikation ger högre aktiekurser

Under november och december har vi genomfört en enkät där över 180 finansproffs svarat på frågor om börsbolagen och deras finansiella kommunikation. Frågorna handlade om såväl specifika ämnen som exempelvis kvartalsrapportering och CSR som att namnge bästa och sämsta bolag i ett antal kategorier. Fler än 130 börsbolag omnämns i dessa kategorier.

En fråga handlade om vilka bolag man ansåg skapat eller förstört värde genom sin kommunikation. Aktierna i de 10 bolag som anses ha skapat mest värde har över en femårsperiod i genomsnitt gått cirka 80 procent bättre än de 10 bolag som anses ha förstört mest värde. Långsiktighet, transparens, tillgänglighet och tydlighet är viktiga parametrar för att uppnå en värdeskapande kommunikation men allra viktigast är kunskap och förståelse för kapitalmarknaden. De tre bolag med flest positiva omnämnanden är: Assa Abloy, Hexagon och Atlas Copco.

Kvartalsrapporternas vara eller icke vara har diskuterats flitigt under året. Enkäten visar att en majoritet av de som representerar ägarna vill behålla kvartals-rapporteringen.

För en utförligare presentation av rapporten kontakta oss gärna.

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */