Har börsbolagens twittrande nått en ”tipping point”?

Har börsbolagens twittrande nått en ”tipping point”?

I går presenterade vi vår återkommande kartläggning av hur aktiva de listade och noterade bolagen är på Twitter.  Årets underökning visade att antalet bolag med ett twitterkonto har ökat med 14 procent och att det numera är nära 40 procent av bolagen som har ett konto.

Samtidigt publicerade vi också, från vår finansmarknadsenkät, hur finansproffsen ser på bolagen användande av sociala medier. Där var det närmare en tredjedel som anser att börsbolagen bör bli mer aktiva i sociala medier.

Efter att ha kartlagt och följt utvecklingen under många år och sett användandet öka sakta men säkert vid varje undersökningstillfälle, är känslan nu att vi börjar nå en ”tipping point”. Det vill säga att tidigare har det varit lite av ett moment 22, man har kunnat stå utanför eftersom för få bryr sig och få bryr sig eftersom för många står utanför. Jag tror att detta snabbt håller på att förändras. Eftersom vi ofta, med några års fördröjning, följer den amerikanska utvecklingen talar även detta för att tiden är mogen.

Amerikanska exempel

Många har försökt peka på just amerikanska förhållanden för att argumentera för ett ökat användande av sociala medier i Sverige. Det är särskilt två händelser som lyfts fram som extra viktiga.

Den första är när Netflix vd, Reed Hastings, via Facebook lät meddela att tv-tjänsten streamat över en miljard timmar på en månad. Detta fick naturligtvis aktiekursen att röra sig uppåt. Den amerikanska finansinspektionen, SEC, konstaterade att det är ok att publicera kurspåverkande information i de nya kanalerna under förutsättning att man meddelat att så kan komma att ske. Detta var också i enlighet med det faktum att man sedan tidigare tillåtit bolag att publicera information på sin hemsida. Något exempelvis Google gör.

Reed Hastings

 

Det andra exemplet som brukar nämnas är när aktieaktivisten Carl Icahn twittrade om att han hade byggt upp en stor position i Apple, vilket naturligtvis fick aktiekursen att rusa.

Carl Icahn Twitter

Det första exemplet har egentligen ingen relevans för noterade svenska bolag. Det regelverk som gäller tillåter inte att man publicerar kurspåverkande information via sociala medier. Man kan naturligtvis sprida sådan information i efterhand, vilket många gör. Därutöver kan man publicera annan typ av information eller möjligen fördjupningar av tidigare publicerat material.

Det andra exemplet är kanske lite mer intressant, framförallt för bolag med en amerikansk aktieägarbas. Allt handlar om tillgång och efterfrågan. På samma sätt som svenska investerare berättar i olika sammanhang om vad som är deras bästa case för tillfället är naturligtvis Carl Icahn ute efter att förbättra förhållandet mellan utbud och efterfrågan till sin egen favör. Han har säkert gjort också samma sak tidigare, men då genom intervjuer i CNBC eller liknande. Det intressanta nu är att han gjort analysen att han via Twitter på samma sätt kan nå investerare och erhålla samma effekt. För de lite större svenska bolagen finns det naturligtvis möjlighet att nå denna grupp av investerare. Även om det bara var 12 procent av finansproffsen som sa att de använder sociala medier för att sprida information, kommer andra snabbt hcevianänga på när de inser dynamiken i detta. Tänk bara om Carl Icahns kompis Christer Gardell börjar twittra om förändringar i Cevians innehav, då lär nog många andra följa efter.

 

Den svenska utvecklingen är bevis nog

Vi tror inte att man längre behöver leta amerikanska anekdoter för att få svenska bolag att inse fördelarna med att finnas på Twitter. Andelen bolag som numera är aktiva, i kombination med det allt större intresset från investerarkollektivet, kommer att driva på utvecklingen framöver. Om man till detta lägger att man kan nå nya och befintliga kunder, anställda, småsparare, utländska investerare samt andra intressenter borde det vara en självklarhet för flera att redan idag öppna ett konto. Att man ser ett fallande engagemang i paritet med bolagsstorlek kan vid en första anblick verka naturligt. Större bolag har naturligtvis mer resurser, men å andra sidan har mindre bolag mer att vinna och sannolikt är deras ROI mycket större. Fördelen med sociala medier är att man kan börja i liten skala och successivt öka sitt engagemang i den takt organisationen mäktar med.

Om ni inte redan är igång börjar det inte bli dags nu?

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: