Hur hanterar man den pågående börsturbulensen i sin finansiella kommunikation?

Hur hanterar man den pågående börsturbulensen i sin finansiella kommunikation?

Att uppnå en rättvisande värdering över tid är ett långsiktigt arbete, som kräver ett uthålligt och konsekvent IR-arbete där det sällan eller aldrig finns någon magisk quick-fix.

Varje ny kris måste ses som en möjlighet att addera ny information till investerarkollektivet, om den efterfrågas eller för den delen går att erbjuda. De flesta krascher och kriser som vi varit med om, allt från kraschen 1987 till den pågående, brukar ha ett specifikt tema; valuta- eller geografisk exponering eller mot en specifik sektor etc. Då kan det vara relativt ”enkelt” att svara upp mot investerarnas frågor, om man inte redan varit proaktiv och tagit höjd för det i sin kommunikation. Den nuvarande ”krisen” skiljer sig åt så till vidare många av de underliggande makroproblemen varit kända sedan länge (PIIGS och USA, vad hände med Irland förresten?) men där börsfallet triggades av bl a S&P’s nedgradering av  USA.

Hur bör man då hantera dagens börsturbulens?

Det är naturligtvis svårt att ge ett ”one size fits all” svar på den frågan, men det ganska tråkiga svaret är att fortsätta med det långsiktiga IR-arbetet. Ett alternativ kan vara att titta på sådant som investerarkollektivet karaktäriserar som bra IR (se vår Finansmarknadsenkät 2011) och försöka höja nivån ytterligare. Det kan röra sig om att så enkla insatser som att öka upp tillgängligheten, ge snabb återkoppling till att bli ännu tydligare och sakligare i sin kommunikation.

Eller som en analytiker utryckte det om vad som kännetecknar bra IR i vår undersökning, vilket gäller i både bra och dåliga tider:

”Tillgänglighet, tillgänglighet, tillgänglighet”

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */