Hur mår bloggen 2021?

blogg, 2021, content, SEO

Hur mår bloggen 2021?

Jag sprang på, eller mer korret fick ett mejl om, Orbit medias årliga bloggstatistik. Eftersom vi på Box sedan lång tid tillbaka regelbundet skriver egna blogginlägg och dessutom hjälper kunder med detsamma, tycker i alla fall vi att det är bra att ta del av statistik över hur bloggandet ser ut och utvecklas över tid. Dels för att se hur genomslagskraften utvecklas, dels för att ta del av vad som fungerar bäst. Nedan är en kort genomgång av det viktigaste från rapporten.

 

 

Oavsett om du bloggar eller funderar på att börja är den viktigaste frågan huruvida det fortfarande fungerar?

Enligt undersökningen så anser 77 procent att bloggandet ger resultat, av dessa tycker 22 procent att det ger mycket bra resultat. 9 procent är besvikna över resultatet och de sista 14 procenten vet inte om det ger någonting. Hur man värderar detta är naturligtvis väldigt subjektivt och kan naturligtvis variera över tid. Att det är ett maraton och inte en sprint kan vi på Box Communications verkligen skriva under på; vi har själva hållit i gång i över 10 års tid men tycker fortfarande att det är värt det. Hur populärt ett inlägg är går inte att svara på med mindre än att det hinner gå lite tid, vissa bir så kallade ”ever greens” medan andra kommer och går utan någon större notis. Samtidigt är det helheten som skapar den största effekten, för varje inlägg som skrivs skapas en additiv effekt vilket ökar sannolikheten för bättre spridning generellt.

 

blogg, 2021, best practise

 

Hur lång tid tar det att skriva ett inlägg?

Enligt undersökningen tar det genomsnittliga blogginlägget lite mer än 4 timmar att skriva, det är drygt 1,5 timme mer än det var när Orbit genomförde sin första undersökning 2014. En förklaring till detta kan vara att ju längre man har hållit på att blogga desto större krav ställer man på det innehåll man publicerar, vilket då tenderar att ta mer tid i anspråk.

Samtidigt visar studien att sannolikheten för att uppnå ett gott resultat är ungefär lika stor oavsett hur mycket tid man lägger i spannet 2 – 6 timmar per inlägg. Om man lägger över 6 timmar ökar sannolikheten för bättre genomslag.

 

blogg, 2021, best practise

 

Hur långt är det genomsnittliga blogginlägget?

Inte helt överraskande så innebär den extra tid som läggs per inlägg att dessa blir längre. 2021 innehåller det genomsnittliga blogginlägget 1 416 ord, motsvarande cirka 8 400 tecken. 2014 var motsvarande siffror 808 ord och knappt 5 000 tecken. Man kan säga att det är en stark trend mot längre texter, vilket går lite på tvärs med andra medium där allt ska bli kortare. Å andra sidan ser vi också att långformat fungerar väldigt bra avseende poddar och samtal på YouTube.

Enligt Orbit finns det mängder av studier som visar på en direkt korrelation mellan längd och resultat, framför allt vad gäller ranking hos sökmotorerna (och det är ju viktigt!). Att längre texter ger bättre resultat är något som dessutom visar sig år efter år. Undersökningarna visar dock INTE att alla texter måste vara långa, utan det är ämnet som avgör hur långa texterna ska vara. Eller som de skriver ”Every post should be as long as necessary to cover the topic completely, and not one word longer.”

 

blogg, 2021, best practise

 

Men hur ofta bör man blogga då?

Enligt undersökningen ligger publiceringstakten kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Knappt hälften publicerar en gång i veckan eller ett par gånger i månaden. Det är ungefär lika många som publicerar en gång i månaden (16%) som publicerar 2–6 inlägg i veckan (13%).

Det är kanske inte förvånande att ju oftare man publicerar desto bättre resultat får man. Nu är det ju få som har tid eller så många uppslag att det är möjligt att hålla en så hög takt, men jag tror att man emellanåt ska försöka höja takten lite grann. Intressant var att de som publicerar ofta, och ser goda resultat, inte är desamma som skriver långa texter. Det gör det möjligt att varva korta och långa texter för att uppnå bra resultat.

 

blogg, 2021, best practise

 

Vilken typ av innehåll fungerar bäst 2021?

Det är två typer av inlägg som fungerar lite bättre än de andra och det är så kallade ”roundups” och ”gated content”. ”Roundups” är lite som det här inlägget, något som sammanfattar och berättar om någonting som någon annan har producerat, fast där man sätter sin egen prägel. ”Gated content” är inlägg som kräver någon form av aktiv handling innan man tillgång till texterna, det vanligaste är att man lämnar sin mejl-adress.

 

blogg, 2021, best practise

 

Andra intressanta datapunkter

  • Många bilder ger generellt sett bättre resultat än få. Trots om en majoritet av inläggen (69%) bara innehåller mellan 1 – 3 bilder så visar undersökningen att från 4 bilder och uppåt ger bäst resultat.
  • Rubriker är viktiga, men hur mycket tid bör man lägga på det? Det visar sig att de flesta nöjer sig med att ta fram ett par stycken samtidigt som bäst resultat uppnås av de som bara använder ett försök. En anledning skulle kunna vara att ett inlägg ofta börjar med att man kommer på rubriken.
  • Även inom bloggandet finns den cirkulära ekonomin, över 70 procent av deltagarna i underökningen uppdaterar regelbundet gamla inlägg. Detta är en ökning med närmare 20 procentenheter sedan 2017. Anledningen till det är att det ofta fungerar mycket väl och du kan ständigt hålla populära inlägg aktuella.

 

För den intresserade finns det mycket mer information i undersökningen och länken hittar du i inledningen. Om du behöver hjälp med att komma i gång med en ny blogg eller kanske lyfta en befintlig så är det bara att höra av dig så kan vi se på vilket sätt vi kan vara behjälpliga.

 

 

Har du frågor eller vill bolla något, kontakta:

Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: