Hur mycket kostar PR?

PR, Public Relations, Medierelationer

Hur mycket kostar PR?

Microsofts grundare Bill Gates lär ha sagt “If I was down to my last dollar I would spend it on PR”, vilket naturligtvis är ett gott stöd för PR-branschen. Men frågan är hur mycket PR han hade fått för den summan. Poängen med det Bill Gates säger är att PR är ett kostnadseffektivt sätt att bygga varumärkeskännedom, förtroende och för att i slutänden sälja mer produkter eller tjänster.

 

Frågan ”hur mycket kostar PR?” är i princip omöjlig att svara på, eftersom den är felformulerad. Det finns alldeles många faktorer att väga in och det är ungefär som att fråga ”hur långt är ett snöre?”.
 
 

Utgångspunkten måste alltid vara vad man vill uppnå

 

Lord Chadlington, grundare av Huntsworth som bland annat äger byråerna Grayling och Citigate, berättade en intressant kundhistoria när han för ett antal år sedan var på Stockholmsbesök. Kunden i fråga hade sökt upp honom för att få hjälp med att upprätta kontakt med några högt uppsatta politiker. Lorden sa att det kunde han visst hjälpa till med men att det skulle kosta en slant, om jag inte missminner mig var det runt 50 000 pund. Utifrån kundens behov var det en helt acceptabel kostnad.

 

Eftersom Lord Chadlington hade ett stort kontaktnät tog det honom inte speciellt lång tid att upprätta dessa kontakter. När han sedan ringde tillbaka till kunden några timmar senare med de mycket goda nyheterna, möttes han inte av tacksamhet och glädje. Utan den initiala reaktionen var ”men du kan väl inte ta 50 000 pund för några timmars arbete”, varpå Lorden svarade att själva telefonerandet hade inte tagit så lång tid men i kostnaden låg även de 40 år han spenderat på att bygga upp sitt kontaktnät. Och mot den bakgrunden kan man tycka att det var en billig timpenning.

 

Allt handlar med andra ord om perspektiv.

 
 

Vad säger då detta?

 

Det som kändes som ett rimligt arvode initialt, när kunden vägde kostnaden mot ett positivt utfall, kändes inte rimligt längre för att det gick mycket snabbare än väntat. I detta ligger också svårigheten att besvara frågan ”Vad kostar PR?”.

Det är lite som bilden nedan visar.

 

 

Men vad kan man då säga om kostnaden för PR?

 

Det går säkert att hitta timpriser för olika insatser, inte minst genom att titta på offentliga upphandlingar, men frågan är hur relevanta de är och om de är till någon större hjälp. Timpriser kan variera från en bit under 1 000 kronor för enklare tjänster till uppemot 5000 eller högre får tjänster i likhet med de Lord Chadlington erbjöd i historien ovan.  Men ett lågt timpris kan vara en illusion som snabbt blir det dyrare alternativet, och då inte enbart i monetära termer utan framförallt om inte utfallet blir det önskade.

 
 

Den ena timmen är inte den andra lik

 

Box Communications erbjuder en bred palett av tjänster, där kunder kan välja allt från att genomföra ett enskilt väldefinierat projekt till ett långsiktigt samarbete med en mix av många av våra tjänster. Bara där blir kombinationsmöjligheterna nästan oändliga. Om man dessutom lägger till att varje kunduppdrag är unikt, ja då blir även prislappen unik.

 

Det viktiga som kund är att man, antingen själv eller tillsammans med en byrå, definierar var man befinner sig i utgångsläget och vad det önskvärda utfallet är. Sen hjälper det enormt mycket om man har en ungefärligt budget, för då kan man som byrå ta fram realistiska förslag som är i linje med den förväntansbild du som kund har.

 

Om man ska skapa en långsiktig relation är det viktigt att man känner förtroende för såväl byrån som, och kanske framförallt, de personer man ska samarbete med (vilket inte med nödvändighet är desamma man träffar i upphandlingsprocessen). För om den långsiktiga relationen syftar till att bygga ett starkare varumärke, sälja mer, få in fler investerare, nöjdare kunder och medarbetare och ett ökat förtroende är det sannolikt inte prislappen utan dynamiken i gruppen som är avgörande för hur framgångsrikt arbetet blir.

 

Om pris är den viktigaste faktorn när man väljer är risken att man inte får det slutresultat man hoppas på, eller att priset ändå blir avsevärt högre än man initialt tror. Om organisationen på grund av dåligt utfört arbete tappar tempo kan det dessutom leda till att organisationen påverkas i negativ riktning, en kostnad svår att värdera.

 
 

Men finns det inga standardiserade priser?

 
Med tanke på det stora antalet tjänster man som kund kan ha behov av är det omöjligt, på samma sätt som att svara på hur långt ett snöre är, att säga vad PR kostar. Det första vi försöker ta reda på när en kund frågar oss vad det kostar är naturligtvis vad det är man vill uppnå och hur budgeten ser ut. Om man som Bill Gates har en dollar att spendera är valmöjligheterna små, men oavsett får man börja leta i verktygslådan efter de bästa kombinationerna.

 

Om du vill du veta mer är det bara att höra av dig - det kostar inte ens en dollar!

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: