Hur ska framtidens influencer marketing fortsätta bygga på autenticitet?

Influencer marketing, Isabella Löwengrip, PR

Hur ska framtidens influencer marketing fortsätta bygga på autenticitet?

En samhällstrend som avspeglas inte minst inom kommunikationsområdet är jakten på äkthet, och framför allt i informationsflöden. Vi exponeras för påståenden, åsikter och information som är svåra att härleda till en säker källa och detta resulterar till slut i att vi tappar förtroendet. Ett tydligt exempel på ett fenomen som snabbt gått från att vara nästintill fundamental för ett företags marknadsföring, till att nu vara på väg att bli helt urholkat, är influencer marketing.

 

I en tid då människor börjat syna varumärken och deras försäljningsknep allt mer dök influencer marketing upp som ett transparant och förtroendeingivande sätt att introducera en produkt eller tjänst på. En ”objektiv” person utan koppling till ett visst företag kunde ge en ärlig och äkta bild av en produkt och på så sätt öka populariteten markant. Men det verkar som om trenden enbart kunde bidra till en känsla av autenticitet så länge den inte blev allt för mainstream. Studier visar nämligen att konsumenter börjat tröttna på och tappa förtroende för just influencers. Äktheten vi alla drogs till har ersatts av en explosion av annonsering på sociala medier där influencers, som vi numer tolkar som ”köpta”, figurerar på ett generiskt sätt. Vi har med andra ord tappat förtroendet. Den här utvecklingen kan illustreras av Isabella Löwengrips (Blondinbella) fantastiska uppgång och sedermera fall.

 

 

Så hur ska man då som företag tänka kring influencer marketing framöver?

 

I grund och botten handlar det om att förstå konsumenternas beteenden och hur man ska interagera med sin målgrupp. När vi inte längre känner förtroende för varumärken eller deras marknadsföring vänder vi oss till varandra för att utbyta åsikter och erfarenheter. Vi skapar grupper med gemensamma värderingar. Enligt Seth Godin är ett smart tillvägagångssätt därför att försöka nå dessa specifika grupper på ett väl genomtänkt och skräddarsytt sätt istället för att fokusera på en gigantisk målgrupp. Han menar att det ”normala” och ”vanliga” är borta och har ersatts av nischade mindre grupperingar. När dessa mindre målgrupper sedan sprider sin positiva upplevelse kan man få en word-of-mouth-effekt. På så sätt menar han även att massmedia så som vi sett det, nu är borta till förmån för ”micro media” och ”micro targeting”.

 

Även Alexander Bard och Jan Söderqvist var inne på samma spår i sin senaste bok ”Digital Libido”. De spår att media allt mer kommer ersättas med inflytelserika så kallade noder och kuratorer. Dessa är individer med stort genomslag som många följer och har personligt förtroende för.

 

 

Fokusera på nischade målgrupper och autenticitet

 

Trots detta skifte behöver inte Influencer marketing på sociala medier försvinna från företagets strategi, men den bör skifta fokus från de stora namnen med generiskt innehåll och anpassas efter mindre och mer specifika konsumentgrupper. För att vinna förtroende som varumärke behöver du analysera dessa konsumentgrupper. Du behöver förstå deras jargong, deras passion och deras värderingar för att träffa rätt med kommunikationen. Du behöver även analysera den person du vill använda som influencer. Det räcker inte längre med ett inlägg som visar att du gör något bra för t.ex. miljön, autenticiteten måste gå djupare än så för att tilltala målgruppen. Mycket research krävs för att skjuta mitt i prick, men belöningen kommer att bli större än om man fortsätter i de gamla hjulspåren.

 

 

Hur jobbar ni med att hitta nya influencers att samarbeta med?

 

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: