Hur skriver man ett pressmeddelande som når ut idag?

Pressmeddelanden, PR, Kommunikation, genomslag

Hur skriver man ett pressmeddelande som når ut idag?

Man skulle kunna tro att i dessa digitala tider så spelar pressmeddelandet en mindre roll, men det är snarare tvärtom. För även om målet med ett pressmeddelande fortfarande som oftast är att nå ut med en nyhet i media så är den digitala spridningen lika viktig. Genom att sprida nyheten digitalt kan man nå bloggar, hitta in i Google News, förbättra rankingen hos Google och andra sökmotorer vilket driver trafik till hemsidan. Allt tillsammans hjälper till att bygga varumärket och ett stärka förtroendet.

 

Men hur gör man då?

 

Att skriva bra pressmeddelanden är något av en konstform och som därmed tar tid att bemästra fullt ut. Det är också en av Box Communications mest efterfrågade tjänster. Med det sagt så beskriver vi nedan ett antal grundprinciper som är bra att utgå från.

 

 

Nu kör vi!

 

 

Rubrik/ämnesrad (OBS – superviktigt - OBS)

Eftersom många journalister, och andra tänkbara läsare, utgår ifrån rubriken ifall man ska läsa vidare eller inte är det helt avgörande att skriva någonting som väcker deras intresse.

Satsa på en kort och slagkraftig rubrik som lyfter nyheten ur en intressant vinkel. En bra rubrik ska inte bara fånga journalisternas intresse utan naturligtvis även läsare i andra kanaler. Tänk även på att alla ska förstå rubriken, slopa därför för mycket fack- och branschtermer.

 

 

Avsändare och första intryck

Alla pressmeddelanden har en avsändare och standard är att loggan för avsändaren i fråga placeras höst upp i pressmeddelandet. Under eller jämsides med loggan brukar man sedan skriva ut ”Pressmeddelande” och det specifika datumet för utskicket. Man har därmed besvarat frågorna vem, vad och när.

 

 

Underrubriken är underskattat

Man inleder pressmeddelandet genom att upprepa rubriken från ämnesraden, den som fick journalisten att öppna mejlet eller läsaren att klicka på länken. Underrubriken ska nu ge så pass mycket kött på benen att man vill läsa mer.

 

 

Ingress

Efter rubrik och underrubrik följer en ingress. Det är ofta ett fetmarkerat stycke där den viktigaste informationen är sammanfattad. Redan här avgörs ofta om journalisten kommer att vilja göra någonting eller inte. I princip ska man kunna klippa ut enbart ingressen från pressmeddelandet och ändå få med sig den information som behövs för att beskriva nyheten.

 

 

Citat

Använd citat från en nyckelperson i frågan. Det är alltid bra att låta en expert uttala sig, det är förtroendeingivande och tyder på professionalitet.  Här är även den enda möjligheten att vara subjektiv i pressmeddelandet så utnyttja det och förstärk innehållet med kunskap, åsikter och känslor.

 

 

Brödtext

I brödtexten går man ofta in mer på detaljerna och beskriver vad som är i görningen och vad nyheten innebär mer konkret. Det kan vara information som dyker djupare in i både företaget och en produkt till exempel.

 

Skriva objektivt och i presens

Genom att skriva på detta sätt ökar du nyhetsvärdet. Pressmeddelanden skrivs vanligtvis i presens och i tredje person. På så sätt får man både en objektiv tonalitet och lyfter en händelse som är aktuell just i detta nu. Man brukar undvika att använda värderande ord som ”bra” eller ”dåligt”. Fokus ligger istället på att beskriva nyheten på ett objektivt och intressant sätt. 

 

 

Bilder

Bilder ökar både intresset och trovärdigheten för din nyhet och kan bidra till att du exempelvis får ett större uppslag. Tänk på att inte bifoga för högupplösta bilder bara, då riskerar ditt mejl att hamna i skräpkorgen. Hänvisa hellre till en presskontakt, eller länka hemsidan, för högupplösta pressbilder i så fall.

 

 

Kontaktpersoner som är tillgängliga

Lägg till en eller flera kontaktpersoner som kan besvara frågor och ge ytterligare information. Det är inte ovanligt att journalister ringer upp och vill prata med den som är mest insatt i nyheten och då är det viktigt att vara tillgänglig. Om man inte svarar eller ännu värre, tackar nej till en intervju är risken stor att man inte får förtroende någon mer gång. Därför är det även viktigt att den som är kontaktperson vet vad detta innebär.

 

Så här kan det se ut:

För mer information, kontakta:

Mikael Zillén, Kommunikationschef, Tel: 072 13 00 40, E-post: mikael.zillen@boxcomm.se

 

 

Boilerplate

Allra längst ner i pressmeddelandet brukar man lägga en boilerplate, det vill säga en kort presentation av företaget eller produkten. Vad gör företaget? När grundades företaget? Vem grundade företaget? Var finns företaget? Finns det annan viktig information? Sist men inte minst en länk till hemsidan eller plats där man hittar mer information.

 

 

 

Det är även viktigt när du skrivet ett pressmeddelande att:

 

 

Målgruppsanpassa

För vem är nyheten intressant och hur bör du formulera ditt budskap? Om det är ett komplext ämne kan du behöva förenkla och förklara begrepp och termer, i vissa fall kan det även vara bra att skicka med ett faktablad med specifik information för journalister att ta del av.  Vidare är det viktigt att ha tänkt ut vilka medier pressmeddelandet ska skickas till. Ska det gå ut till lokala medier, populärpress, branschmedier, fackpress eller de stora dagstidningarna? Beroende på vilka det ska skickas till kan budskap och tonalitet behöva skilja sig åt. Skicka inte ut till ALLA journalister utan hitta de som din nyhet är relevant för och anpassa innehållet efter dessa.

 

 

Använd gärna mellanrubriker

Om ditt pressmeddelande innehåller mycket information och blir lite långt, lägg gärna in lite mellanrubriker för att underlätta läsning och förståelse.

 

 

Undvik floskler

Floskler gör ingen glad. Oavsett vad man vill uppnå med sin kommunikation är vår rekommendation att sträva efter att den är rak, tydlig och floskelfri. Då ökar sannolikheten att budskapen når den relevanta målgruppen vilket är en förutsättning för att skapa värden i längden. Och det är väl det som är syftet?

 

 

 

Har du frågor eller vill bolla något, kontakta:

Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */