Hur värderas god IR i dåliga tider?

Investor Relations, IR, Investerarrelationer, IR byrå, Aktier, Börskurs, värdering

Hur värderas god IR i dåliga tider?

Det finns många som anser att det inte är någon mening att bedriva ett aktivt IR-arbete eftersom aktien lever sitt eget liv och fluktuerar med marknaden i övrigt. Detta gäller kanske särskilt när börserna faller, som de gör just nu.

De flesta som resonerar så tror att IR är någon typ av quick-fix som kan vara ett användbart verktyg att plocka fram vid enskilda tillfällen. Men som med de flesta processer finns det inga genvägar utan för att skapa ett starkt förtroende för bolaget och dess ledning och i förlängningen en mer rättvisande värdering för aktien krävs aktiv och öppen finansiell kommunikation över tid.

God IR värderas alltid högre än dålig eller obefintlig IR, detta gäller i såväl uppåtgående som i fallande marknader.

Exempelvis tenderar potentiella förvärvsmöjligheter, åtminstone med attraktiva prislappar, att öka i ett sämre marknadsläge. Bolag med ett stort förtroendekapital kan räkna med bättre villkor och större möjligheter till finansiering än bolag med lågt förtroende. Om bolaget dessutom har en aktie som är rätt värderad har man tillgång till en stark valuta att ta till som betalningsmedel.

Slutsatsen blir att god IR lönar sig i alla tider, men det är kanske i dåliga tider värdet av ett gott förtroende kan utnyttjas till fullo.

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */