Institutionerna och media ökar trycket på finansmarknaden att ta hänsyn till CSR-frågor

Institutionerna och media ökar trycket på finansmarknaden att ta hänsyn till CSR-frågor

Trycket på finansmarknaden att ta hänsyn till CSR-frågor i bedömningen av börsbolagen har ökat markant under det senaste året. Det framgår av Box Communications undersökning bland finansmarknadens aktörer om deras syn på CSR-frågor. I undersökningen deltog närmare 200 analytiker, förvaltare och mäklare.

För ett år sedan upplevde 58% av finansmarknadens aktörer att trycket ökat på att ta hänsyn till CSR-frågor vid bedömningen av börsbolagen. I dag är den andelen uppe i 64%. Som förklaring till ökningen uppger de som svarat att de större institutionerna driver CSR-frågorna samt uppmärksamheten kring frågorna som media skapar.

green-investing-1Däremot så har betydelsen av CSR-frågorna inte ökat vid själva investeringsbeslutet eller vid värderingen av bolagen. Där lägger marknaden samma vikt vid CSR som tidigare år, det vill säga 2,8 på en femgradig skala. De som svarat säger att betydelsen kommer att öka om de kan hitta en tydligare koppling till resultatet och aktiekursen.

Flera av de som svarat säger också i sina fritextkommentarer att de tror CSR-frågorna kommer att bli viktigare också vid investeringsbeslut, pådrivet av de stora institutionerna och medias intresse.

”Det här är ett bra betyg åt de stora institutionerna och media som intresserar sig för CSR-frågorna”, säger Åse Lindskog, seniorkonsult och partner på Box Communications. ”I takt med att fler bolag, likt ICA Gruppen och DGC, börjar rapportera sitt hållbarhetsarbete kvartalsvis och kopplar det till ekonomiska utfall tror vi att finansmarknaden kommer att implementera CSR- frågor i sina värderingsmodeller. Ett ökat tryck på bolagen från finansmarknaden kommer att innebära att omställningen mot ett hållbart samhälle går snabbare”, säger Åse Lindskog, seniorkonsult och partner på Box Communications.

 

 

1 Comment
 • Rickard Nilsson

  mars 14, 2014 at 17:53 Svara

  Hej,

  Läste precis nyheten ”Institutionerna och media ökar trycket på finansmarknaden att ta hänsyn till CSR-frågor”. Jag och en vän skriver just nu en kandidatuppsats om hållbarhet inom finansbranschen och är väldigt intresserade av att få tillgång till er undersökning. Finns det möjlighet att ta del av denna?

  Mvh,

  Rickard Nilsson

Post a Comment

*

/* ]]> */