”IR best practise”, sammandrag från frukostseminarium

”IR best practise”, sammandrag från frukostseminarium

Nu på morgonen höll vi ett frukostseminarium på temat ”Best practise IR”. Varje år genomför vi på Box Communications en enkätundersökning bland svenska förvaltare, analytiker och mäklare med frågor om börsbolagens kommunikation och investerarrelationer. I enkäten har respondenterna bl a uttryckt vad som kännetecknar värdeskapande respektive mindre god kommunikation.

Genom att kombinera svaren från enkäten med våra egna erfarenheter landade vi i följande lista på ”IR success factors” som vi gick igenom:

 • Tydlighet, öppenhet och transparens
 • Tillgänglighet och snabba svar
 • Konsekvent och engagerad ledning
 • Kunskap om bolag och bransch
 • Klara budskap i rapporter, PM och presentationer
 • Förståelse för målgruppen och deras uppfattning om er
 • Mätbara och tydliga mål

Hipocrate businessman

Bra input från deltagarna

Dessutom fick vi mycket bra input från seminariedeltagarna, representerade bland annat av några av de topprankade IR-avdelningarna. De nämnde några aktiviteter de arbetar med som kanske gynnar deras ranking:

 • Försöka presentera utan för mycket PowerPoint-stöd
  • Ta reda på publikens önskemål och diskutera fritt utifrån detta, använd bilderna som stöd.
 • Ta makt över roadshow-agendan
  • Se till att träffa de investerare ni vill möta, inte alltid samma som investmentbankens
 • Good & Bad
  • Lyft fram era goda sidor, men även viktigt att berätta om sådant som är mindre bra
 • Jobba proaktivt med analytiker (och mäklare)
  • Analytiker har allt fler bolag att följa, proaktivt arbete underlättar för dessa
  • Besök gärna mäklarborden emellanåt, de är ofta första kontakten mot investerarna
 • Jobba med konsensus
  • För att få så bra konsensussiffror som möjligt, bearbeta alla som bidrar med prognoser.

Ett viktigt uppdrag för IR är att höja förtroendet för hela koncernledningen. För att det ska fungera krävs att man är med i rätt sammanhang och har goda interna kanaler. Även om man har rätt kanaler är det inte alltid lätt att få dessa personer att inse brister eller saker man gör mindre bra, då kan en perceptionsstudie vara ett bra verktyg för att få svart på vitt vad ägare och analytiker tycker.

Hipocrate businessman

Alla kunde enas kring vår slutsats att det man säger till investerare och långivare påverkar också vad du säger till andra målgrupper och hur ditt varumärke uppfattas. Kommunikationens innehåll, kvalitet och trovärdighet har stor inverkan på ditt företags varumärke, värdering och möjligheter till finansiering.

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */