Kommunikation, nyckeln för att nå framgång i den digitala eran

Kommunikation, nyckeln för att nå framgång i den digitala eran

I går var jag på Veckan Affärers event Framtidsdagen 2014. En av huvudpunkterna på programmet var paneldebatten ”Digitalisering – Var finns framtidens affärsmöjligheter?”. I panelen fanns Lars Stugemo, vd HiQ, Klas Svensson, Head of Internet på If, Sofia Svanteson, grundare av Oceans och Ola Sars, vd för Soundtrack your Brand.

veckans_affarer_logo

Det var ingen i panelen som egentligen tyckte om ordet eller begreppet digitalisering, utan de flesta ansåg att IT eller digitalisering eller vad man vill kalla det bara är en förutsättning för att skapa kundnytta. Detta innebär dock inte med nödvändighet att man bör fråga kunderna vad de vill ha, utan utgångspunkten är att man ska skapa förbättringar, till och med sådant som kunderna eller användarna inte nödvändigtvis vet att de behöver. Gamla affärsmodeller där man skapar långa projekt för att till slut sjösätta en ny produkt eller tjänst funderar inte längre då produktcyklerna blir allt kortare. Det blir lite mer av ”trial & error”, det vill säga lansera produkter och tjänster och testa av dem direkt på marknaden.

Förändringstakten blir allt högre, även om Lars Stugemo ansåg att så länge han har varit vd har det alltid varit så och att bejakandet av detta är en HiQ’s framgångsfaktorer. Hela organisationen är nyfiken på förändring, vilket krävs då en tredjedel av de produkter och tjänster man levererar i dag inte fanns för tre år sedan. Att bemästra förändring ställer stora krav på företag och organisationer, och trycket kommer att öka såväl inifrån som utifrån.

Kommunikation allt viktigare i förändring

Kommunikation har alltid varit viktigt, men spelar i dagsläget en allt mer strategisk roll för företag och organisationer. Detta kommer bara att öka framöver. Jag tror det kommer att överrumpla många företag och organisationer som inte har beredskap för detta.

Det handlar om allt från att hantera och utforska den mängd data som produceras till de nya kommunikationskanaler som gör att information flödar fritt. För de som gör det bra finns enorma möjligheter, men för de som väljer att ignorera dessa trender kan stora hot och risker torna upp sig. Digitalisering påverkar alla, i stort och smått. Genom löpande omvärldsbevakning och en öppen dialog med sina intressenter kan man snabbt fånga upp förändrade mönster och beteenden; att leva på gamla meriter kan fungera ett tag men är ingen garant för framtida framgång.

En av rekommendationerna i den framtidsspaning som inledde paneldebatten var att alla organinsationer måste skaffa sig en sanningssägare. Frågan är dock om det räcker med en, de flesta organisationer måste nog ha fler ögon som kan se på verksamheten med ett utifrånperspektiv.

Har ni någon sanningssägare?

 

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Strategist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: