Krishantering 1.0 har spelat ut sin roll

Krishantering 1.0 har spelat ut sin roll

Det finns nog ingen som är intresserad av företagande, näringslivsfrågor eller kommunikation för den delen som undgått Svenska Dagbladets granskning av SCA de senaste månaderna. Mycket har kretsat kring den interna flygverksamheten, men granskningen har även spillt över på närståendes involvering i företagsförsäljningar och överdådiga jakteskapader. Svenska Dagbladets artiklar har matats ut i en strid ström, i stort sett helt oemotsagda.

Mediernas granskning av makt är en viktig funktion, men det kanske är lika viktigt att de som blir granskade kan försvara sig och komma till tals så att vi läsare eller tittare känner oss trygga i att det är en balanserad bild vi får ta del av.

Så är det nog oftast. Men i fallet med SCA och Industrivärden verkar det mesta ha gått helt galet.

Medierapporteringen har nu nått en sådan nivå att företagsjättarna likt Alexander ”The Mauler” Gustafsson slagits till marken och som åskådare håller man nästan tummarna för att domaren ska komma in och bryta matchen. Men bara nästan. Det är naturligtvis svårt att tycka synd om giganter som SCA och Industrivärden, de har resurser som få andra. SCA till exempel redovisade en vinst för helåret 2014 på närmare 12 miljarder, så de har råd att köpa in den bästa rådgivning marknaden kan erbjuda. Därför har det varit märkligt att stå vid sidan av och undra om de faktiskt bara agerar efter eget huvud.

När man läser DN:s artikel ” Spelet bakom tungviktaren Martin-Löfs fall” som publicerades i helgen (2015-01-31) framgår det enligt deras källor att bolagen har konsulterat två av marknadens största byråer och där två av de ledande och sannolikt dyraste rådgivarna.

Crisis hand medium

Frågan man då ställer sig – hur kunde det då gå så fel?

Jag tror att svaret står att finna i ett förändrat medie- och kommunikationslandskap. I en allt mer digitaliserad värld tenderar kommunikation att konvergera; istället för ett ”silobeteende” där olika avdelningar och enheter ”äger” sina egna frågor flyter information mer eller mindre fritt i organisationer. Här krävs med andra ord ett helt nytt kommunikationsgrepp; informationsfrågor kan påverka ett företags värde och långsiktiga överlevnad och har blivit för viktiga för att överlåta åt renodlade PR-konsulter eller ekonomer att hantera. Här krävs multikompetens avseende företagsekonomi och kommunikation samt en förståelse för medielogikens förändring.

Mediemarknadens strukturomvandling innebär att gamla affärsmodeller krackelerar och att alla söker nya vägar framåt. Här finns nya drivkrafter som inte kan hanteras genom ”gamla” sanningar. Att driva frågor hårt och länge kan vara en framgångsfaktor, en väg som i alla fall Svenska Dagbladet har valt. Att ta bollen och springa med den är en bra idé, i synnerhet om man möter en motståndare som synbarligen saknar försvar.

Krishantering 2.0

Krishantering 2.0 kräver mer än att bara göra som man alltid gjort. Allt från analys till planering och genomförande måste anpassas till respektive situation och medieaktör. Det duger inte längre att agera utifrån gamla meriter, alla intressenter är värda någonting bättre. På samma sätt som det är viktigt att medierna i den strukturomvandling som pågår kan hitta affärsmodeller som ger utrymme för fortsatt granskning är det viktigt att de som granskas förstår att hantera denna nya medielogik. Annars riskerar det att bli för mycket spel mot ett mål, vilket i en förlängning kommer leda till att läsare och tittare tappar intresset eller misstror objektiviteten i rapporteringen och då har vi alla förlorat.

(Det här inlägget publicerades ursprungligen som en debattartikel i Dagens Media och går att läsa HÄR)

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */