Kundnärhet – en nyckel till bra kommunikation

Kunder, Kundnytta, kommunikation

Kundnärhet – en nyckel till bra kommunikation

För att skapa värdefull kommunikation som bidrar till kundernas uppsatta affärsmål behövs ofta en djup insyn i företaget i fråga. Det finns naturligtvis många sätt att tillskansa sig den kunskap och den viktiga information som krävs för att skapa effektiv kommunikation som gör skillnad, men jag tror att många slarvar bort ett av de mest effektiva alternativen - att spela på kundens planhalva och verkligen uppleva deras verklighet. Detta är särskilt viktigt om man ska jobba med kontinuerlig kommunikation i exempelvis sociala medier eller interkommunikation då det gäller att fånga upp sådant som händer här och nu.

 

Sedan ett år tillbaka är jag på plats två dagar i veckan ute hos en kund och jag märker av en ofantlig skillnad mot andra kunder vad gäller närheten och kännedomen om vad som är i görningen på företaget. Genom att kommunicera öga mot öga har vi byggt upp ett viktigt förtroende för varandra och med den insyn och överblick jag får över företaget är det betydligt lättare att arbeta proaktivt, i synnerhet vad gäller intern kommunikation och att få fram relevant material till de sociala kanalerna. Att bege sig ut till sina kunder och arbeta i deras miljö tror jag därför är en nyckel som man kan öppna många kommunikativa dörrar med. Även om de flesta projekt inte tar höjd för detta, utöver de möten som ingår i det normala arbetet, är jag övertygad om att det finns mycket att vinna på att sitta ute hos kund lite då och då även om man arbetar med annat.

 

Närheten till information skiljer sig markant från de kunder jag arbetar mer på distans med vilket till stor del beror på möjligheten att lätt få till informella möten. Att kunna söka upp personer om något är oklart, sätta sig ner och diskutera det i 15 minuter istället för att skicka x antal mail fram och tillbaka är otroligt mycket mer givande och bäddar för färre missförstånd. Jag upplever att jag får fler frågor, blir inbjuden till möten och gör mig nyttig på ett helt annat sätt när jag är på plats hos kunden. Jag kan delta i samtal och diskussioner och ge respons i stunden vilket i sin tur skapar smidigare och snabbare processer och genererar fler idéer.

 

Kontinuerliga möten sker även betydligt enklare när samtliga anställda vet att jag är på plats specifika dagar. Ofta träffar jag marknadschefen när jag är där för att få reda på planering, strategi och vad nästa steg är ur ett säljperspektiv. Var tredje vecka har jag även återkommande möten med affärsområdeschefer för att bli uppdaterad om allt från nya affärer, avtal och anställningar och för att ta reda på vad vi ska kommunicera framåt, både internt och externt. De täta fysiska mötena gör att jag hela tiden håller mig uppdaterad om vad som händer.

 

Att bygga relationer som känns trygga kan göra stor skillnad i vad man kan bidra med. Personligen har jag lärt känna alla de anställda som jag sitter ute hos och det gör att jag snarare jobbar med dem än åt dem. Jag känner mig oerhört trygg i att diskutera en fråga med vem som helst av dem och det ökar min kreativitet och mitt mod att föreslå nya aktiviteter eller tillvägagångssätt. På så sätt blir jag också en mycket större resurs och kan både utveckla och bidra till att affärsmålen nås mer effektivt.

 

Fördelarna är som sagt många med att jobba kontinuerligt ute hos sina kunder. Kanske kräver inte alla kunder den täta kontakten, men i de flesta fall tror jag att det är extremt gynnsamt för att öka proaktiviteten och förstå vart företaget är på väg. Ju mer insikter man har, desto mer träffsäkert kan man kommunicera.

 

Signe Ternesten, Juniorkonsult

 

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: