MAR-corona är ingen dans på rosor (om vinstvarningar och att hantera förväntningar)

Mar, corona, kommunikation, vinstvarningar, IR, investor relations

MAR-corona är ingen dans på rosor (om vinstvarningar och att hantera förväntningar)

Hur ska man som börsbolag kommunicera eventuella effekter av coronaviruset?

 

Vinstvarningarna från globala börsjättar haglar i kölvattnet av coronaviruset, men från svenska bolag är det märkligt tyst, skriver Dagens Industri.

Den enkla förklaringen till varför det ser ut som det gör är att en majoritet av de svenska bolagen inte lämnar några prognoser. Och anledningen till att man inte lämnar prognoser är just risken att man då kanske måste vinstvarna.

Nu är det ju naturligtvis så att man inte kommer undan kravet att berätta hur verksamheten går bara för att man inte lämnar prognos. Regelverket MAR säger ”tydligt” att avvikelser som är stora nog att påverka aktiekursen ska kommuniceras.

 

 

Så här står det i regelverket

 

Vid bedömningen av vad som kan utgöra insiderinformation kan följande faktorer beaktas:

  • beslutets eller händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela emittentens verksamhet,
  • betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör prissättningen på de finansiella instrumenten, eller
  • andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de finansiella instrumenten.

 

Förändring av resultat eller finansiell ställning

Om emittentens finansiella resultat eller ställning avviker från vad som rimligen kan förväntas med ledning av den information som emittenten har offentliggjort eller på annat sätt kommunicerat tidigare, kan informationen beträffande avvikelsen utgöra insiderinformation.

Vid bedömningen av om en förändring av emittentens finansiella resultat eller ställning är tillräckligt väsentlig för att utgöra insiderinformation ska emittenten värdera avvikelsen med utgångspunkt i den senaste finansiella utvecklingen, prognoser eller framåtblickande uttalanden. I ett sådant bedömningsunderlag bör hänsyn tas till emittentens specifika verksamhet tillsammans med kända förändringar i finansiella förutsättningar under återstående del av den finansiella perioden. I förutsättningarna kan t.ex. ingå säsongsmässiga variationer samt generell marknadsutveckling. Hänsyn bör också tas till annan information som lämnats från emittenten gällande omvärldsfaktorer, såsom känslighetsanalyser avseende t.ex. ränta, valuta och råvarupriser. Sammanställningar av analytikers förväntningar på emittenten är inte avgörande för hur bedömningen ska göras.

 
 

Borde fler vinstvarna?

 

Av regelverket kan man utläsa att om det finansiella resultatet förväntas avvika från det man har kommunicerat tidigare så ska man vinstvarna. Det viktiga är med andra ord vilka förväntningar man har skapat genom sin kommunikation. Om man inte har skapat några förväntningar, ja då finns det ingenting att avvika ifrån och inte heller något behov av att vinstvarna. Men å andra sidan skapar alla förväntningar av något slag.

 
 

Att vara transparent bygger förtroende

 

Inget bolag vill vinstvarna, i synnerhet inte de som valt att inte lämna prognos. Med tanke på de börsnedgångar vi redan sett så är det inprisat i de flesta bolagens aktier att de kommer att påverkas på ett eller annat sätt. I och med att investerarna famlar i mörker och räknar med det värsta men hoppas på något bättre kan transparens ge både ökad visibilitet och bygga långsiktigt förtroende.

 

Detta innebär inte att man måste vinstvarna, men man kan berätta vad man ser på marknaden just nu utan att dra några exakta slutsatser om vad det kan innebära på lång sikt. Utöver transparens så kan den information man delar med sig av att bli viktiga pusselbitar för investerarkollektivet.

 
 

Slutsats; mer kommunikation är alltid bättre än mindre

 

Att vinstvarna är så stigmatiserat för svenska bolag att man vill undvika det till varje pris. Men att berätta hur coronaviruset har påverkat verksamheten så här långt, utan att för den delen skapa några framtida prognoser, kommer att bygga förtroendekapital på lång sikt. Och med tanke på att det redan nu finns en generell förväntansbild att alla bolag kommer att påverkas är det bättre att äga sin egen kommunikation.

 

Hur funderar ni kring coronaviruset och er finansiella kommunikation?

 

Låt oss ta ett digitalt möte om ni har funderingar på hur ni ska hantera informationsgivningen just nu!

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */