Marknaden har alltid rätt (även när den har fel) – om vd:ar och aktiekurser

Aktier, Aktiemarknad, börs-vd, finansiell kommunikation, IR, Investor Relations

Marknaden har alltid rätt (även när den har fel) – om vd:ar och aktiekurser

Ska vd uttala sig om aktiekurs och värdering?

 

Som börsnoterat bolag finns det skrivna och oskrivna regler för vem som säger vad och när. Den finansiella kommunikation och Investor Relations handlar om att såväl visa på historiska resultat som att skapa en bild av hur man ser på den framtida utvecklingen. Hur väl man levererar mot tidigare utfästelser bygger ett förtroende som gör att sannolikheten för att uppnå en rättvisande värdering ökar. Vad som ligger i begreppet en rättvisande värdering är dock subjektivt, men bör en vd uttala sig om detta?

Eftersom en vd är underordnad styrelsen och har som uppgift att sköta den löpande förvaltningen ligger det inte i den rollen att kommentera bolagets aktie och värdering. Som tur är så att det som oftast att den ordningen också råder, men från tid till annan dyker det upp tillfällen när man ser en vd uttala sig om dessa saker.

 

 

Marknaden har alltid rätt (även när den har fel)

En viktig del i att vara ett börsnoterat bolag är att acceptera att marknaden sätter pris på bolagets aktier. Exakt vilka bakomliggande faktorer som gör att en aktie handlas till en viss kurs vid ett visst tillfälle kan vara svårt att exakt definiera, men Ceteris Paribus* (som jag längtat att få slänga in den i en text) kommer det bolag som har ett högre förtroende att också se en högre värdering.

 

Det här med förtroende är viktigt för alla företag men kanske särskilt för bolag som varje dag bedöms av investerare på aktiemarknaden. Allt man gör och säger inkorporeras i ens varumärke och blir ett löfte till ens intressenter, det gäller naturligtvis även det finansiella varumärket.

 

Aktiekurser innehåller en komponent historiska data, det man har ackumulerat och levererat, samt en komponent av framtida utveckling. Beroende på bransch, och marknadsförhållande, väger dessa komponenter olika mycket. Bolag i mogna branscher är generellt lättare att prognosticera än tillväxtbolag. Eftersom framtiden innehåller en mängd osäkerhetsfaktorer tenderar dagens sanningar att även bli morgondagens. Investerare extrapolerar nutid och dåtid in i framtiden. Det är här förtroendefrågan blir en viktig värderingsparameter.

 

”Under promise over deliver”

Det bästa är naturligtvis att hålla det man lovar, men eftersom framtiden alltid innehåller osäkerhetsmoment kan det vara bra att köra med såväl hängslen som livrem. Ett sätt att lyckas med detta är naturligtvis genom att ”under promise and over deliver”.

 

Om man lämnar prognoser kan det innebära att man sätter intervall som man med tidens gång successivt snävar in ju närmre man kommer slutdatumet. Om man inte lämnar prognos, vilket de flesta svenska bolag inte gör, gäller det att skapa en långsiktig berättelse som man kan förhålla sig till både internt och externt. Genom denna berättelse skapar man en röd tråd, gärna med tydliga milstolpar, som både gör det enklare för externa mottagare att följa över tid men som också blir en intern stödfunktion som håller ihop budskap och kommunikation över tid.

 

Aktiemarknaden har alltid rätt

Marknaden behöver inte bevisa något för bolagen, det är tvärtom

Marknaden agerar blixtsnabbt och har ett väldigt långt minne. När en börs-vd uttalar sig om aktiekurs och värdering tenderar marknaden att se detta som desperation vilket urholkar förtroendet. En vd ska leverera resultat och inte agera aktieanalytiker.

 

Att bygga förtroende är ett långsiktigt arbete. Samtidigt kan man till viss del förstå desperationen en ny börs-vd känner när han ser aktien falla som en sten, men det finns som sagt var ingen quick-fix. Dessutom är det ju också så att vid ett noteringstillfälle ska all relevant information finnas i det prospekt eller memorandum som tagits fram för det ändamålet, och det är med utifrån detta dokument som aktien i stor utsträckning prissätts. Det dokumentet kan sägas utgöra ett fundament i det långsiktiga arbetet, därutöver får man utnyttja alla de verktyg som finns i verktygslådan för Investor Relations.

 

Det kan säkert kännas som en lång väg att gå, men att försöka ”prata upp” aktien kommer inte att hjälpa. Och om man nu tycker att aktien är billig får man väl helt enkelt öppna plånboken och fylla på sitt aktieinnehav.

 

Den bittra sanningen:

  • Det finns inga genvägar
  • Tänk långsiktigt
  • Använd de verktyg som finns till hands
  • Var transparent
  • Diskutera aldrig aktiekurs och värdering
  • Ta hjälp av experter (som oss på Box Communications till exempel)

 

Frågor?

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */