Några tankar om: Hexagon

Några tankar om: Hexagon

Man kan nog säga att Hexagons välregisserade telefonkonferens nu på morgonen får läggas till kategorin märkliga företeelser man varit med om, i alla fall vad gäller Corporate Communications och förtroendehantering. Utan att lägga någon värdering i skuldfrågan kan man ha synpunkter om huruvida börsbolaget Hexagon ska utgöra arena för den framställan som gjordes. Detta med tanke på att Ola Rollén är åtalad för aktiviteter han genomfört i egenskap av privatperson och inte som vd för Hexagon.

Att styrelsen ställer sig bakom Ola Rollén med fortsatt fullt förtroende enligt principen ”oskyldig till motsatsen bevisats” är inte heller konstigt mot bakgrund av det fantastiska jobb han utfört under sina år som vd för bolaget. En värdeutveckling av sällan skådat slag.

Men ska en styrelse i kombination med att ge sitt stöd även tillhandahålla bolagets kanaler för försvarstal och som startskott på en privat försvarskampanj. Genom agerandet tar man indirekt ställning i rättsfallet och ifrågasätter därmed åtalets legitimitet. Med tanke på det starka ställningstagande var det intressant att styrelsen inte kunde svara på vad som händer om Ola Rollén blir fälld, då detta naturligtvis är ett tänkbart utfall och att frågan i rimlighetens namn varit uppe på bordet.

Det känns rimligt att styrelsen tagit in extern expertis för att utvärdera målet, vilket i och för sig kanske inte varit nödvändigt om man nu lever efter principen ”oskyldig till motsatsen bevisats”. Men att deras synpunkter skulle presenteras i en välregisserad övning tillsammans med privatpersonen Ola Rolléns juridiska ombud känns en aning märkligt, minst sagt.

 

Lanserar en försvarskampanj på sociala medier

Att det simultant med telefonkonferensen dessutom lanseras såväl hemsida som twitterkonto för att driva en medial försvarskampanj av ”Ola Rolléns team” gör sammanblandningen med börsbolaget och privatpersonen än mer konstig.

 

80 procent av aktieägarna står bakom vd

Som sagt var har vd Rollén gjort ett fantastiskt arbete i Hexagon och det är helt naturligt att aktieägarna har ett fortsatt förtroende för honom. Detta och det faktum att det finns en stark huvudägare ger Rollén något av en särställning inom bolagssverige. Jag har svårt att se att dagens händelse hade utspelat sig i något annat bolag, och kan dessutom inte se någon bra anledning till varför det blev som det blev.

Även om man offentligt inte vill uttala sig om vad som händer utifall det blir en fällande dom bör styrelsen, som representant för alla aktieägare, ta höjd för detta utfall. Och i det perspektivet finns det ingen anledning att blanda ihop åtalet på privatpersonen Ola Rollén och vd:n för börsbolaget Hexagon mer än nödvändigt.  Genom att bolaget indirekt tar ställning och upplåter sina kanaler ökar riskerna för en större förtroendekris vid ett negativt utfall än vad som var nödvändigt. Vilket är en risk som inte borde ligga aktieägarna till last.

Det kommer naturligtvis en fortsättning på detta, men vad tycker du om hantering så här långt?

 

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: