Några tankar om… Swedbank

Swedbank, förtroende, IR, Kommunikation

Några tankar om… Swedbank

Som kommunikationsrådgivare och tidigare verksam inom investment banking, dock ej på Swedbank, har jag följt den senaste månadens utveckling i Swedbank ur ett IR- och kommunikationsperspektiv.

 

Det har varit så många turer i Swedbank att man inte riktigt vet var man ska börja. En utgångspunkt skulle kunna vara denna rad hämtad från United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC):

 

“The estimated amount of money laundered globally in one year is 2 - 5% of global GDP, or $800 billion - $2 trillion in current US dollars.”

 

Det är pengar det också, som man brukar säga. Men det är också en rimlig utgångspunkt för en bank, vilken bank som helst, när diskussioner om penningtvätt är på tapeten. För man kan inte kategorisk hävda att man inte har några problem med penningtvätt oavsett var man har sin verksamhet. Om dessutom som Swedbank har en mycket stor verksamhet i de baltiska staterna bör och kan man ha en lite mer ödmjuk framtoning.

 

 

Misstag 1:

Att vd var så kategorisk i samband med att avslöjandena om Danske Bank rullade ut. Hon hade, utan att tappa förtroende, kunnat hänvisa till de massiva problem som funnits med penningtvätt i regionen och lämnat ett visst spelutrymme för framtida avslöjanden. För även om hon vid den tidpunkten verkligen trodde på det hon sa vet man ju aldrig vad framtiden har i sitt sköte, då är det bättre att lämna lite manöverutrymme.

 

 

Misstag 2:

Strutsmetoden. När Uppdrag Granskning (UG) hörde av sig inför sändningen av det första avsnittet valde Swedbank att föra fram sin kommunikationschef som talesperson. Detta gjordes sannolikt för att skydda vd, men med tanke på hennes kategoriska uttalanden ett halvt år tidigare framstår det som att man inte tar uppgifterna på allvar.

 

Misstag 3:

I tiden mellan UG:s första kontakt och att det första programmet tillgängliggjordes borde Swedbank hunnit agera kraftfullt. Istället valde man att inte göra någonting, förutom att nämna för de största aktieägarna att UG skulle sända ett program om penningtvätt. Det senare skulle i och för sig kunna vara ett tecken på att man inte tog särskilt allvarligt på UG:s anklagelser och kände att man inte hade någonting att dölja.

 

 

Misstag 4:

Brist på strategi. När aktien havererade vid börsens öppning på onsdagen den 20 februari så verkar det och den efterföljande mediestorm som utbröt ha tagit bolaget på sängen. Man skulle ju kunna tänka sig att bolaget hade haft tid att lägga upp strategier för ganska många olika scenarion, men med verkar snarast som att de inte kunde förstå vad som hände. Den presskonferens som sedermera bjöds in till skapade snarare fler frågetecken än att den rätade ut befintliga.

 

 

Misstag 5:

Att tro att det senfärdiga tillsättandet av en utredning skulle stilla all uppmärksamhet och kritik. I synnerhet om man beaktar att den svansföring man dittills haft snarare borde mynnat ut i att de kunde lägga alla korten på bordet och bli rentvådda omgående.

 

 

Förtroende, transparens och proaktiv kommunikation

Det finns säkert andra misstag man skulle kunna lyfta fram och som gjorts under resans gång, men de ovan är det som utifrån mitt perspektiv sticker ut så här långt.

Även om man som börsbolag eller bank inte kan vara helt transparenta finns det tillfällen då ökad öppenhet kan vara till gagn för det långsiktiga förtroendet. Swedbank har valt en helt annan väg; säg ingenting så ha vi ingenting sagt. Transparensen har, som de verkar i utifrån perspektiv, varit i stort sett obefintligt och all kommunikation har var reaktiv istället för proaktiv. Andra har satt agendan, med ett successivt urholkat förtroende som följd.

 

Frågan är om och i sådana fall hur den nuvarande styrelsen och ledningen ska kunna återfå omvärldens förtroende. Nu verkar man satsa sitt sista förtroendekapital på den oberoende genomgången av bankens transaktioner, vars resultat ska läggas fram innan stämman den 28 mars. Det är ett högt spel som kanske kan göra att man återtar initiativet, men med mediedrevets logik riskerar det snabbt att dyka upp nya avslöjanden.

 

Oavsett vad som händer lär det bli en spännande tid fram till årsstämman. Kommer styrelse och ledning att kunna sitta kvar? Vad tror du?

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */