Några tips inför nästa filmprojekt

Film, Kreativ process, Anton Körberg, Box Communications

Några tips inför nästa filmprojekt

En kort genomgång om vad man bör fundera på innan man drar igång ett filmprojekt. Genom att veta vilken budget man har, vilken målgrupp man vill nå, så ökar sannolikheten att slutresultatet överträffar förväntningarna.

 

 

Att film är ett effektivt och viktigt kommunikationsmedel idag vet så gott som alla. Med det sagt är det däremot inte alla som är erfarna beställare av film och vet hur man bäst går tillväga när man inleder arbetet med en byrå eller ett produktionsbolag. Det finns många parametrar och komponenter att förhålla sig till och processen och kommunikationen kan lätt bli rörig om planeringen är vag. Därför vill vi dela med oss av några tips för att underlätta processen och möjliggöra att du som beställare får ut det du vill av filmen.

 

 

  1. Ha en tydlig idé och målsättning

Formulera vad ni vill berätta med filmen och vilken effekt ni vill nå. Ska den till exempel beskriva er företagsmiljö och bidra till rekrytering eller ska den belysa kvalitéerna i en ny produkt och få mottagaren att genomföra ett köp? Med filmens budskap kan man påverka såväl beteenden som attityd och känslor. Det finns många vägar att gå men ju tydligare vision desto enklare att få med alla på samma tåg. Var därför gärna övertydlig med hur din idé ser ut.

 

 

  1. Definiera målgruppen

För att filmen ska tjäna sitt syfte är det viktigt att man definierat en målgrupp. Försök inte täcka in flera olika målgrupper som till exempel både medarbetare och kunder. Gamla som nya. Satsa istället på att beröra en målgrupp fullt ut. Ha en bild framför dig vem personen är som ser filmen för första gången.

 

 

  1. Anpassa utformningen

Utifrån den målgrupp som är bestämd – fundera på vilken tonalitet, attityd och berättelseform som passar. Tankar om bildspråk, tempo, färgsättning och narrativ är alltid bra för producenten att ta del av. Ska filmen vara ett reportage, en intervju eller en produktreklam? Det är vanligt att det dyker upp ytterligare detaljer som många kommer att tänka på först i slutskedet av processen. Man kommer till exempel på att man vill sprida filmen i olika kanaler och därmed behöver olika format och versioner med varierande längd. Man kommer på att filmen borde vara textad och översatt eller att man vill ha en speakerröst, kanske till och med någon animation för att förklara komplicerad information. Alla dessa detaljer är sådant som påverkar priset så ju mer man klargjort från start desto lättare blir samarbetet, produktionen och kontrollen över budgeten.

 

 

  1. Bestäm budget

När man ska beställa film är det många som snabbt undrar vad det kostar, men det är lite som den klassiska frågan: hur långt är ett snöre? Allt handlar om hur mycket arbete och resurser som ska läggas ned på filmen, och det lättaste sättet att få ett svar på kostnadsfrågan är att förklara sin vision och informera om vad man har för budget. Därmed lämnar du över ansvaret till oss som producenter att ta fram en idé som faller inom dina ramar. Sedan måste man vara medveten om att en mindre budget ger en enklare produktion, men även att inte alla produktioner kräver dyra skådisar, stora team och långa resor för att uppfylla sitt syfte.

 

 

Även om inte alla detaljer under ovanstående rubriker är spikade så är det bra att känna till vad som underlättar samarbetet och processen i att ta fram en bra film. Det är fördelaktigt att åtminstone ha funderat över samtliga punkter så att det finns en riktning att utgå ifrån. Därefter inleds den kreativa processen där det bollas idéer och ges förslag. Ofta är det bara bra att vara öppen för perspektiv utifrån också!

 

 

Kontakta oss på info@boxcomm.se om ni är intresserade av att beställa film eller vill veta mer om hur vi jobbar.

 

HÄR kan du se några av våra tidigare filmer

 

Anton Körberg, Kreativ producent

 

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */