Positionering i en digital omställning

Positionering i en digital omställning

Att ha en tydlig position är viktigt för alla företag och organisationer, men hur gör man när den digitala omställningen förändrar kundbeteenden i ett allt högre tempo?

Så här skriver vi på vår hemsida om positionering: Positioneringen ska svara på hur ni vill bli uppfattade, vad ni vill associeras med och hur ni ska skilja er från konkurrenterna. Positionering är med andra ord en medveten strategi för att skapa den bild av företaget eller organisationen som överensstämmer med hur man vill bli uppfattad. Kortfattat kan ett positioneringsprojekt genomföras enligt nedan:

  1. Formulera önskvärd position
  2. Genomföra intressent- och gap-analys
  3. Ta fram en förändringsplan
  4. Implementera planen och förankra internt

Detta är naturligtvis en korrekt översiktlig beskrivning, men den tar inte hänsyn till någon tidsfaktor. För vissa branscher sker den digitala omställningen lite långsammare, men för de flesta har omställningstakten ökat markant de senaste åren. Att jobba med sin positionering bör därmed bli ständigt pågående process, även om man inte behöver gå igenom alla steg vid varje tillfälle.

Moral compass
Ett exempel på en bransch där digitaliseringen snabbt får en ökad betydelse hittar vi i dagens rapportskörd (2015-01-28). Nordea skriver i sin rapport ”Trenden att göra sina banktjänster online stärks och under fjolåret var det 50 procent fler kunder som använde sin mobiltelefon för att göra bankärenden och antalet transaktioner i mobilbanken ökade med 90 procent.”

Även om inte detta säger någonting om de absoluta talen beskriver det en bransch i förändring. Än så länge har de ”gamla” bankerna lyckats i den omställningen, mycket tack vare den traditionellt starka position man har och att det handlar om en trögrörlig marknad med oligopolkaraktär. Men med tanke på att kunderna hamnar längre och längre ifrån den fysiska banken och den stora intjäningen branschen uppvisar finns det en rad aktörer som står redo att utmana och på sikt även bygga starka positioner i denna omställning. Det ska bli intressant att följa den utvecklingen.

Om man inte är med i den omställningsprocessen kan man ligga risigt till. Många företag sitter låsta i gamla strukturer, såväl organisatoriskt som exempelvis vad gäller IT-system, vilket gör att förändringsprocesser kan ta mycket lång tid. Om man inte tidigt identifierar hur förändringar påverkar ens position finns risken att snabbfotade konkurrenter, med små kostnadskostymer, skapar produkter och tjänster som på ett bättre sätt uppfyller dagens och morgondagens konsumentbehov.

Att förändras bara för förändringens skull är aldrig bra, men inte heller att försöka stå emot utvecklingen. Det gäller att bejaka det faktum att världen förändras snabbare än någonsin och att gamla meriter snabbt kan spela ut sin roll. Att veta vilken position man har och vill ha vid varje givet tillfälle kommer att bli en fråga om överlevnad. Även om det kanske inte behövs i dag kommer nog de flesta företag och organisationer i en nära framtid behöva utse en CPO, Chief Positioning Officer. Eller vad tror du?

 

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Strategist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */