Rekordmånga börs-vd:ar på Twitter- men ännu ingen corona-effekt

Börs-vd:ar, Twitter, digital kommunikation, Digitalt Ledarskap

Rekordmånga börs-vd:ar på Twitter- men ännu ingen corona-effekt

Box Communications årliga kartläggning av hur digitala börsbolagen och dess vd:ar är visar att 132 (2019: 119) börs-vd:ar har ett twitterkonto, vilket motsvarar närmare 15 (2019:14) procent av de noterade bolagen. Detta är den högsta nivån under de år som denna kartläggning genomförts, men den förväntade ökningen av digital kommunikation i spåren av Covid-19 har än så länge uteblivit. I undersökningen ingår bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista, First North Growth Market, NGM och Spotlight.

 

Störst andel twittrande vd:ar har bolag som är noterade på First North (17,5 procent) följt av Spotlight (14,7 procent) och minst andel har de bolag som är noterade på NGM (9,8 procent). Om man enbart skulle räkna de vd:ar som aktivt delat med sig av relevant information den senaste tiden skulle siffrorna vara lägre.

 

– För att börsbolag över tid ska uppnå en rättvisande värdering krävs ett kontinuerligt flöde av information. Att kommunicera i digitala kanaler kommer att bli ännu viktigare framöver, vilket inte minst den pågående pandemin visat, och Twitter är ett mycket bra verktyg för att snabbt nå befintliga och nya intressenter, säger Mikael Zillén, vd på Box Communications.

 

Av de 891 bolagen i kartläggningen har 435 bolag ett twitterkonto, vilket motsvarar 48,8 (2019:46,5) procent. Bland de största bolagen har över 71 procent ett twitterkonto medan det för bolag noterade på Spotlight ligger på blygsamma 36 procent.

 

–Oavsett om man är ett litet eller stort bolag finns det mycket utrymme för förbättring. Det är dags att inse att potentialen är enorm och riskerna för att stå utanför ökar för varje dag. Att man kan vinna presidentval och finansiera rymdresor och elbilar med hjälp av en stark närvaro på Twitter borde vara bevis nog, säger Mikael Zillén.

 

För att lyfta fram de vd:ar som är digitala förebilder publicerar Box Communications i samband med denna kartläggning varje år topplistor uppdelat på kategorierna Large Cap, Mid Cap, Small Cap, First North, NGM och Spotlight. Dessa listor finns nu publicerade på: https://boxcomm.se/bors-vdar-pa-twitter-topplistorna-2020/.

 

Om undersökningen

De 891 bolag som ingick i undersökningen var noterade eller listade den 5 maj på Nasdaq Stockholms huvudlista, First North, NGM och Spotlight. Själva kartläggningen genomfördes under den första veckan i juni.

 

 

Vill du veta mer, kontakta:

Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */